"Nhìn nhận ra được giá trị sản phẩm đang trên tay người dùng hiện tại"
Mục tiêu chính của việc nhận thức rõ giá trị hiện tại của sản phẩm được đưa đến tay người dùng là để có thể giữ vững, gia tăng và củng cố những giá trị đã đạt được đó. Đây là những giá trị đã đạt được hiện tại không phải là giá trị sẽ có thể đạt được trong tương lai, và có thể được xác định bằng cách trả lời câu hỏi:

1. Khách hàng của bạn có hạnh phúc với sản phẩm hiện tại không? Họ đang cảm thấy ngày càng vui vẻ khi sử dụng sản phẩm hay đang cảm thấy đang suy giảm niềm vui khi sử dụng sản phẩm?
2. Nhân viên của bạn có hạnh phúc với công việc không? Niềm vui đó đang gia tăng hay suy giảm đi?
3. Nhà đầu tư và các bên liên quan thì thế nào? Họ có vui hay đang cảm thấy ngày càng khó chịu?

Một vài điều có thể giúp bạn gia tăng Current Value:
- Cải thiện khả năng sử dụng của sản phẩm.
- Cải thiện cảm nhận của người dùng về sản phẩm.
- Tạo ra môi trường làm việc vui vẻ mang lại hạnh phúc cho nhân viên.
- Đồng cảm với người dùng, nhà đầu tư, và nhân viên người làm ra giá trị sản phẩm đó.
- Tạo sự gắn bó của nhân viên, một nhân viên hạnh phúc sẽ làm việc mang lại giá trị cao hơn, năng suất cao hơn.

Xem thêm: EVIDENCE BASED MANAGEMENT (EBM)
Dịch và biên tập bởi Scrumviet từ nguồn: 
https://www.scrum.org/resources/evidence-based-management-guide