ICF là viết tắt của International Coach Federation (Liên đoàn khai vấn quốc tế).  ICF là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1995 bởi Thomas Leonard. Đến nay ICF đã thành lập được 26 năm. Hiện tại ICF là tổ chức lớn nhất và uy tín nhất trên thế giới về Coaching, với hơn 40.000 thành viên được công nhận chuyên môn hành nghề Coaching trải dài trên 140 quốc gia.
Picture

ICF cung cấp chứng nhận hành nghề uy tín và độc lập, được công nhận trên toàn thế giới cho những nhà khai vấn nào hội đủ điều kiện khắt khe được đặt ra bởi ICF. ICF có ba cấp độ công nhận chứng chỉ hành nghề Coaching như sau:


  • ACC (Associate Certified Coach) - Nhà khai vấn được chứng nhận: Để bắt đầu con đường khai vấn chuyên nghiệp được chứng nhận bởi ICF, thì ACC là cấp bậc đầu tiên. Để đạt được cấp bậc này bạn phải đủ những điều kiện như: Đã tham gia ít nhất 60 giờ học những khoá học chuyên nghiệp được ICF công nhận, đạt 100 giờ coaching cho khách hàng thực tế, và hoàn thành bài kiểm tra về kiến thức và những quy tắc đạo đức trong nghề coach.
  • PCC (Professional Certified Coach) - Nhà khai vấn chuyên nghiệp được chứng nhận: Đây là bước tiếp theo và là bước chứng nhận bạn là một nhà khai vấn ở cấp chuyên nghiệp. ICF đòi hỏi người được công nhận cấp độ PCC phải trải qua ít nhất 125 giờ học những khoá học chuyên nghiệp được ICF công nhận, kèm đạt được 500 giờ coaching thực tế với khách hàng.
  • MCC (Master Certified Coach​) - Nhà khai vấn bậc thầy được công nhận: Đây là cấp độ cao nhất, và là cột mốc đánh dấu bạn đã thực sự là bậc thầy trong lĩnh vực khai vấn, ICF đòi hỏi cá nhân này phải có ít nhất 200 giờ học từ những khoá học chuyên nghiệp được ICF công nhận, và có ít nhất 2500 giờ coaching chuyên nghiệp.


Việc đạt được các chứng chỉ thông qua ICF thể hiện cam kết của nhà khai vấn đối với sự chính trực, hiểu biết và thông thạo các kỹ năng huấn luyện cũng như sự cống hiến cho khách hàng.

Ngoài ra ICF cũng thực hiện chứng nhận những chương trình đào tạo khai vấn có chất lượng chuyên nghiệp. Để đạt được những chứng nhận đào tạo này, các chương trình phải trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt, khắc khe về chất lượng giảng dạy, và nội dung của ICF. Để đảm bảo rằng tất cả các chương trình này đều phải phù hợp với năng lực cốt lõi của ICF, và các quy tắc đạo đức trong nghề.

Có thể nói ICF là tổ chức có tiêu chuẩn cao và toàn diện nhất trên thế giới về nghề Coaching.

Năm 2021, ICF đã thay đổi thông điệp về giá trị cốt lõi của mình để phù hợp hơn với những định hướng mà tổ chức đang theo đuổi đó là: tính Chuyên Nghiệp, Hợp tác, Nhân Văn và Công Bằng.

  • Tính Chuyên Nghiệp: ICF cam kết nâng cao, bảo vệ tư duy huấn luyện đúng đắn và chất lượng chuyên môn bao gồm trách nhiệm, sự tôn trọng, tính chính trực, năng lực và sự xuất sắc. Chống lại sự giả hình, những cá nhân hay tổ chức lợi dụng coaching, hay không đủ khả năng coaching.
  • Tính Hợp tác: ICF cam kết phát triển kết nối xã hội và xây dựng cộng đồng.
  • Tính Nhân Văn: ICF cam kết ủng hộ với tính nhân đạo, tốt bụng, nhân ái và tôn trọng người khác.
  • Tính Công Bằng: cam kết sử dụng khai vấn để khám phá và hiểu nhu cầu của mọi người, để ICF có thể thực hành, nâng cao tính công bằng mọi lúc để tạo ra sự bình đẳng cho tất cả mọi người.

Qua bốn giá trị này, ICF nhằm tô rõ và khẳng định về giá trị mà tổ chức đang xây dựng và theo đuổi. Những thành viên, và những chứng nhận mà ICF công nhận đều phải đạt được và thể hiện rõ ba giá trị này qua suy nghĩ, hành động của mình.

Nếu bạn đang tìm hiểu về Coaching, và muốn trở thành một coach chuyên nghiệp, thì ICF sẽ là một tổ chức tin cậy để bạn có thể được chứng nhận và hành nghề khai vấn. Hãy liên hệ với Scrumviet để tìm hiểu về những khoá học Coaching được chứng nhận bởi ICF dạy bởi Scrumviet nếu bạn đang quan tâm.