Đà Nẵng đón Scrumviet bằng những cơn mưa bụi và cái lạnh 18 độ C. Nhưng lớp học của Scrumviet luôn có cái nóng từ bên trong, từ các anh chị học viên. Đây là lớp học của Scrumviet kết lại một năm 2020 nhiều biến động bởi dịch bệnh và thiên tai, nhưng những điều đó chưa bao giờ là sự cản trở, bởi sứ mệnh và mong muốn sẻ chia luôn cháy mãi. Mong rằng 2021 sẽ là một năm không còn dịch bệnh, thiên tai, qua đó, Scrumviet sẽ có thể có  nhiều cơ hội rong ruổi xa hơn trên con đường chia sẻ kiến thức của mình.
Khoá học Professional Scrum Foundation - Đà Nẵng - tháng 12 2020
Khoá học Professional Scrum Foundation - Đà Nẵng - tháng 12 2020
Khoá học Professional Scrum Foundation - Đà Nẵng - tháng 12 2020
Khoá học Professional Scrum Foundation - Đà Nẵng - tháng 12 2020
Khoá học Professional Scrum Foundation - Đà Nẵng - tháng 12 2020
Khoá học Professional Scrum Foundation - Đà Nẵng - tháng 12 2020
Khoá học Professional Scrum Foundation - Đà Nẵng - tháng 12 2020
Khoá học Professional Scrum Foundation - Đà Nẵng - tháng 12 2020
Khoá học Professional Scrum Foundation - Đà Nẵng - tháng 12 2020
Khoá học Professional Scrum Foundation - Đà Nẵng - tháng 12 2020
Picture
Khoá học Professional Scrum Foundation - Đà Nẵng - tháng 12 2020

Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu và nâng cao kiến thức về Scrum? hãy liên hệ với Scrumviet
Scrum on!