Những ngày cuối năm, tình hình Covid-19 đã tạo nhiều biến động ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của chúng ta. Nhưng may mắn thay, tình hình dịch ở TP. Hồ Chí Minh đã được kiểm soát tốt và do đó Scrumviet có được cơ hội để chia sẻ cùng các anh chị và các bạn trong lớp Professional Scrum Foundation.

Lớp học nào của Scrumviet cũng luôn có nhiều năng lượng, và lớp PSF với số lượng học viên trên 25 người thì năng lượng đó lại càng được nhân lên gấp nhiều lần. Hãy cùng Scrumviet xem lại những khoảnh khắc trong lớp Professional Scrum Foundation vừa qua nhé:
Professional Scrum Foundation tháng 12 2020
Professional Scrum Foundation tháng 12 2020
Professional Scrum Foundation tháng 12 2020
Professional Scrum Foundation tháng 12 2020
Professional Scrum Foundation tháng 12 2020
Professional Scrum Foundation tháng 12 2020
Professional Scrum Foundation tháng 12 2020
Professional Scrum Foundation tháng 12 2020
Professional Scrum Foundation tháng 12 2020
Professional Scrum Foundation tháng 12 2020
Professional Scrum Foundation tháng 12 2020
Professional Scrum Foundation tháng 12 2020
Scrum on!