Ngày 15 & 16 tháng 6 vừa qua, Scrumviet đã tổ chức thành công khoá học Professional Scrum Foundations. Đây là khoá học thú vị nhất trong tất cả các khoá học của Scrum.org tại Scrumviet. Vì nó không chỉ dành cho những bạn đã có kinh nghiệm về Scrum cần refresh lại kiến thức, mà còn dành cho những bạn chưa biết gì, hoặc mới tìm hiểu về Scrum. Qua hai ngày học, từ các bạn sinh viên, hoặc những bạn đang làm việc trong lĩnh vực phần mềm, cho đến các anh chị đã có lâu năm kinh nghiệm nhưng không phải làm trong lĩnh vực phần mềm, đã từng bước tìm hiểu về Scrum theo một cách trực quan và thiết thực nhất. Thật vui khi khoá học kết thúc và nhận được phản hồi rất tích cực từ các anh chị và các bạn!

Scrumviet xin chia sẻ những hình ảnh và video lớp học hai ngày vừa qua! Và chúc các anh chị và các bạn may mắn trong kỳ thi PSM I sắp tới.
Khoá học Professional Scrum Foundations (PSF) tháng 6 2019
Khoá học Professional Scrum Foundations (PSF) tháng 6 2019
Khoá học Professional Scrum Foundations (PSF) tháng 6 2019
Khoá học Professional Scrum Foundations (PSF) tháng 6 2019
Khoá học Professional Scrum Foundations (PSF) tháng 6 2019
Khoá học Professional Scrum Foundations (PSF) tháng 6 2019
Picture
Khoá học Professional Scrum Foundations (PSF) tháng 6 2019
Picture
Khoá học Professional Scrum Foundations (PSF) tháng 6 2019
Picture
Khoá học Professional Scrum Foundations (PSF) tháng 6 2019
Khoá học Professional Scrum Foundations (PSF) tháng 6 2019
Khoá học Professional Scrum Foundations (PSF) tháng 6 2019