Scrum Day Vietnam 2019 đã diễn ra và thành công tốt đẹp! Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Scrum Day tại Việt Nam được Scrum.org và Scrumviet đồng tài trợ chính và tổ chức. Ngoài ra sự kiện còn được tài trợ truyền thông bởi Agile Alliance.

Hơn 140 người tham dự sự kiện với nhiều chia sẻ và hoạt động thú vị được diễn ra nguyên ngày, người tham dự đã thực sự thích thú và chia sẻ cùng nhau nhiều kiến thức về Scrum và Agile.

Xin cảm ơn các đơn bị tài trợ và nhất là các Speakers đã dành thời gian và effort của mình để chia sẻ. Hi vọng sự kiện sẽ được ngày càng nhiều sự ủng hộ và sẽ tiếp tục diễn ra trong nhiều năm tới. Hẹn gặp lại mọi người tại Scrum Day Vietnam 2020!

Scrum on!
Scrum Day Vietnam 2019
Scrum Day Vietnam 2019
Scrum Day Vietnam 2019
Scrum Day Vietnam 2019
Scrum Day Vietnam 2019
Scrum Day Vietnam 2019
Scrum Day Vietnam 2019
Scrum Day Vietnam 2019
Scrum Day Vietnam 2019
Scrum Day Vietnam 2019