Sự Cam Kết (‘Commitment’) là gì?

Định nghĩa chung của sự “cam kết” là “Mức độ hay chất lượng của việc cống hiến cho một lý do, công việc, hoạt động nào đó v.v”. Việc này được minh hoạ giống như là một huấn luyện viên của đội bóng nói rõ rằng “Tôi không khiển trách đội của tôi vì sự nỗ lực của họ” (Dù cho họ vừa thua một trận đấu).
[Scrum Value] Sự Cam Kết (‘Commitment’)
[Scrum Value] Sự Cam Kết (‘Commitment’)

​Sau đây là mô tả chính xác hơn về ý nghĩa của sự cam kết trong Scrum. Sự cam kết là thể hiện sự cống hiến và nỗ lực cho một hành động nào đó. Nó không đảm bảo cho một kết quả cuối cùng, bởi vì kết quả là khó đoán trước và không chắc chắn trong một bối cảnh phức tạp.
 
Tuy nhiên, đã có sự hiểu lầm và được lan truyền rộng rãi về sự cam kết. Trong bối cảnh của Scrum, điều này chủ yếu là vì kỳ vọng trước đây của khung làm việc Scrum đã đề cập các đội nên “cam kết” với Sprint. Và rồi qua lăng kính của những mô hình phát triển phần mềm truyền thống, nó đã được dịch sai sang một nghĩa khác: là dù thế nào đi nữa, tất cả các công việc đã được chọn trong Sprint Planning sẽ được hoàn thành vào cuối Sprint. ‘Sự Cam kết’ đã bị hiểu sai thành một bản hợp đồng cứng nhắc.
 
Trong một thế giới phức tạp, đầy sự mới mẻ/sáng tạo và rất khó đoán trước thì Scrum có giá trị giúp ta điều hướng, còn việc có được lời hứa cho việc đạt được chính xác những công việc được xác định theo thời gian và ngân sách là không thể. Có quá nhiều sự thay đổi làm ảnh hưởng đến kết quả mà chúng ta không đoán được và luôn diễn ra một cách bất ngờ.
 
Để phản ánh tốt hơn với ý nghĩa ban đầu và kết nối tốt hơn đến chủ nghĩa kinh nghiệm, ‘sự cam kết’ trong bối cảnh công việc cần cho một Sprint đã được thay thế bởi ‘dự đoán’. Để phản ảnh đúng hơn, tôi thích nói rằng mọi người “được cam kết với” thay vì nói “mọi người cam kết với”. Nó sẽ giúp tránh việc coi đó như là một lời hứa cứng nhắc về một kết quả khó đoán.
 
Dù sao đi nữa, sự cam kết vẫn là một trong những giá trị quan trọng của Scrum, giúp dẫn dắt những hành vi của các thành viên:
 
Các thành viên cam kết với đội và cộng tác cùng nhau. Họ cam kết với chất lượng. Cam kết học hỏi. Cam kết làm tốt nhất có thể, từng ngày, sự cam kết trong công việc với nhịp độ bền vững. Cam kết cho mục tiêu của Sprint (Sprint Goal). Cam kết cho việc ứng xử chuyên nghiệp. Cam kết cho việc tự tổ chức. Cam kết cho điều tuyệt vời. Cam kết cho những giá trị và nguyên tắc của Agile. Cam kết cho định nghĩa của hoàn thành (Definition of Done). Cam kết luôn tìm kiếm sự cải tiến. Cam kết với khung làm việc Scrum. Cam kết cho việc tạo ra giá trị. Cam kết hoàn thành công việc. Cam kết cho việc kiểm tra và thích nghi. Cam kết cho sự minh bạch. Cam kết thách thức thực trạng đang đối mặt.

Dịch bởi Khoa Doan, dựa trên sự cho phép của Gunther Verheyen. (2021)
Link gốc: 
https://thescrumvalues.org/translations