Sự Tôn Trọng (‘Respect’) là gì?
Hệ sinh thái rộng lớn của Scrum phát triển mạnh dựa trên sự tôn trọng mọi người, kinh nghiệm của họ và xuất phát điểm của họ. Các thành viên tôn trọng sự đa dạng. Họ tôn trọng sự khác biệt. Họ tôn trọng kỹ năng của nhau, chuyên môn và hiểu biết của mỗi người. Họ tôn trọng việc các ý kiến khác nhau như là mảnh đất màu mỡ để nuôi dưỡng những bất đồng có tính xây dựng.
[Scrum Values] Sự Tôn Trọng (‘Respect’)
[Scrum Values] Sự Tôn Trọng (‘Respect’)

Họ tôn trọng môi trường rộng lớn xung quanh bằng việc không hành xử như một tập thể cô lập với thế giới còn lại. Họ tôn trọng sự thật rằng khách hàng có thể thay đổi suy nghĩ. Họ thể hiện sự tôn trọng những nhà đầu tư bằng việc không xây dựng hay giữ những chức năng vô dụng mà nó làm tăng chi phí của sản phẩm. Họ thể hiện sự tôn trọng bằng việc không lãng phí tiền bạc cho những thứ không có giá trị, không được đánh giá cao hoặc không bao giờ được thực hiện hay sử dụng bằng bất cứ cách nào. Họ thể hiện sự tôn trọng với người dùng bằng cách sửa chữa những vấn đề mà người dùng đang gặp phải.
 
Tất cả thành viên tôn trọng khung làm việc Scrum. Họ tôn trọng các trách nhiệm trong Scrum.Dịch bởi Khoa Doan, dựa trên sự cho phép của Gunther Verheyen. (2021)
Link gốc: 
https://thescrumvalues.org/translations/​