Kể từ năm 2022, hệ thống chứng nhận giáo dục của ICF (Liên Đoàn Khai Vấn Quốc Tế) đã thay đổi. Qua đó ICF sẽ từ từ dừng cung cấp chứng nhận các khoá học Coaching theo chuẩn ACSTH, thay vào đó sẽ là hệ thống chứng nhận tổ chức giáo dục theo cấp bậc LEVEL I. Với chứng nhận mới này. ICF đã nâng cao chất lượng và giá trị trong việc kiểm định những tổ chức giáo dục của mình (thay vì chỉ là kiểm định khoá học như trước), để mang lại cho học viên một sự yên tâm hơn khi tham gia các khoá học từ những tổ chức mà ICF công nhận.
Picture

​Như các bạn đã biết, trước đó Scrumviet đã được ICF chứng nhận cấp độ ACSTH cho khoá học Solution Focused Coaching của mình (Module-I và II). Và với thay đổi mới nhất từ ICF, hiện tại Scrumviet cũng đã được ICF công nhận là tổ chức giáo dục được chứng nhận LEVEL I. Tức, gói các khoá học Coaching: Solution Focused Coaching (Module-I và II) và trương trình 10 giờ Mentor, sẽ hội đủ điều kiện cho các anh chị và các bạn theo đuổi level ACC theo con đường LEVEL I.
Scrumviet - ICF - Coaching education LEVEL I

​Chi tiết của sự thay đổi này sẽ là gì?
  • Từ năm 2023, tất cả hệ thống chứng nhận ACC của ICF theo con đường ACSTH sẽ dần bị thay thế bởi LEVEL I.
  • Những ai đang theo đuổi ACC theo con đường LEVEL I, sẽ không còn cần phải gửi bản thu âm cho ICF kiểm định nữa, mà trực tiếp tổ chức giáo dục được chứng nhận LEVEL I sẽ kiểm định học viên của mình.
  • Khi bạn theo đuổi ACC với con đường LEVEL I tại Scrumviet: Bạn chỉ cần hoàn thành khoá học Solution Focused Coaching (Module-I và II), tham gia trương trình 10 Mentor (gói mentor của Scrumviet), có đủ 100 giờ kinh nghiệm Coaching, và pass bài kiểm tra của ICF. Thay vì thêm một bước so với trước đây.

Lưu ý: Việc đăng ký ACC theo con đường LEVEL I, thì tham gia trương trình 10 giờ Mentor là phần bao gồm không thể tách rời với khoá học.

Coach on!

Picture
Tác giả: Khoa Doan
Khoa is one of 350 Professional Scrum Trainers (PST) of Scrum.org in the world and the first PST in Vietnam. He is ICF - Professional Certified Coach (PCC level)Besides that, Khoa is the Founder of Scrumviet - Professional Training Network (PTN) of Scrum.org. He is the host and organizer of Scrum day Vietnam.