Đây là một phương pháp tạo không khí gắn kết cho nhóm, hoạt động này có thể tạo tiếng cười đồng thời truyền tải thông điệp ý nghĩa cho các thành viên: "mỗi nhóm là sự kết hợp giữa các cá thể tuyệt vời. Qua đó nâng cao tinh thần gắn kết."

​Các bước thực hiện:
  1. Bạn chuẩn bị mỗi người một tờ giấy A4 và bút màu đủ loại.
  2. Thông báo các thành viên bắt cặp với nhau, trên tay cần giấy và bút màu.
  3. Bạn thống báo mỗi lượt vẽ sẽ có 3 phút, trong mỗi lượt đó mỗi người sẽ vẽ lại chỉ 1 bộ phận trên khuôn mặt  của người đối diện. Lượt nào vẽ bộ phận nào sẽ do bạn quyết định và thông báo.
  4. Qua mỗi ba phút bạn sẽ kêu gọi mọi người bắt cặp với người mới, sau đó thông báo tiếp theo sẽ vẽ bộ phận nào còn lại trên khuôn mặt và bắt đầu tiếp.
  5. Cứ như vậy thay đổi người qua các lượt cho đến khi mọi người hoàn thành bức tranh với khuôn mặt là sự kết hợp giữa các bộ phận (mắt, mũi ...) từ nhiều người khác nhau.
  6. Chia sẻ thông điệp phía sau hoạt động: Một nhóm đoàn kết là một nhóm hiểu, chia sẻ và cùng nhau đối mặt với khó khăn, vượt qua nó.

Đây là một hoạt động ngắn chỉ trong vòng 15-20 phút là bạn có thể tổ chức cho một nhóm lớn từ 20 đến 30 người. Qua đó mang lại tiếng cười và thông điệp ý nghĩa. Sau hoạt động bạn có thể đóng khung hoặc dán nó vào góc tường, để nhắc nhớ kỷ niệm của nhóm.