Sắp xếp các thách thức/khó khăn đang gặp thành các nhóm: đơn giản (simple), phức tạp (complicated), rắc rối (complex) và hỗn loạn (chaotic) (45 phút)
If I had an hour to solve a problem and my life depended on the solution, I would spend the first 55 minutes determining the proper question to ask…. – Albert Einstein
Điểm nổi bật của Agreement & Certainty Matrix:
 • Bạn có thể giúp cho những cá nhân hay các nhóm tránh được những lỗi thường gặp, trong khi cố gắng giải quyết vấn đề với những phương pháp không phù hợp với bản chất của thử thách/vấn đề mà họ đang đối mặt.
 • Sự kết hợp của 2 câu hỏi làm cho việc sắp xếp các thử thách vào 4 nhóm: đơn giản (simple), phức tạp (complicated), rắc rối (complex) và hỗn loạn (chaotic).
 • Một vấn đề rất đơn giản: là khi nó có thể được giải quyết bằng các giải pháp có thể trùng lặp. (Nhà máy tự động tạo sản phẩm bằng các bước công việc rõ ràng và liên tục)
 • Một vấn đề rắc rối: cần các chuyên gia được yêu cầu đưa ra một giải pháp tinh vi sẽ mang lại kết quả mong muốn có thể dự đoán được.
 • Một vấn đề rất phức tạp khi có một số cách hợp lệ để tiến hành nhưng kết quả không thể dự đoán được một cách chi tiết.
 • Hỗn loạn là khi bối cảnh quá hỗn loạn, lộn xộn.Không thể nào xác định một con đường phía trước.
 • Một cách nói nôm na để mô tả về những sự khác biệt: đơn giản giống như làm theo đúng công thức, rắc rối giống như gửi tên lửa lên mặt trăng, phức tạp giống như nuôi dạy một đứa con, và hỗn loạn như chơi game “Pin the Tail on the Donkey” (trò chơi gắn đuôi cho lừa).
 • Liberating Structures Matching Matrix ở phần dưới có thể được sử dụng như là bước đầu tiên để làm rõ bản chất tự nhiên của một thử thách và tránh việc đưa giải pháp không tương ứng giữa vấn đề.
Matching Matrix
Matching Matrix

Những điều cần chuẩn bị và quan tâm trước khi thực hiện:
1. Cấu trúc lời mời:
 • Mời những người tham gia để phân loại những thử thách hiện tại của họ vào 4 nhóm: đơn giản (simple), rắc rối (complicated),  Phức tạp (complex) và hỗn loạn (chaotic)
 • Yêu cầu người tham gia đặt mỗi thử thách vào matrix dựa trên câu trả lời của họ từ 2 câu hỏi: “Mức độ phù hợp giữa những người tham gia giải quyết vấn đề và cách tốt nhất để giải quyết nó là gì?” “Mức độ chắc chắn và dự đoán về kết quả sẽ được tạo ra từ các giải pháp được đề xuất để giải quyết vấn đề đó ?”
 • Yêu cầu họ nghĩ về cách tiếp cận mà họ đang dùng, hoặc đang cân nhắc để xem xét từng thử thách, đánh giá những diều này có phù hợp không, và chỉ ra những điểm nào chưa phù hợp.
2. Không gian và những vật dụng cần được chuẩn bị:
 • Ghế cho mọi người ngồi thành từng nhóm 4 -6 người, có hoặc không có bàn tròn.
 • Bức tường rộng và dài với giấy dán minh họa về ma trận (matrix) được dán lên tường
 • Một trang ma trận (matrix) trống cho từng người tham gia
 • Giấy note và viết ghi cho mọi người
3. Phân bố sự tham gia:
 • Mọi người tham gia trong nhóm làm việc hoặc đơn vị có liên quan trong cuộc thảo luận (không chỉ những người lãnh đạo)
 • Mọi người có cơ hội đóng góp như nhau
4. Cấu hình các nhóm:
 • Từng cá nhân làm bài đánh giá ban đầu
 • Nhóm nhỏ 4 - 6 người
 • Tất cả mọi người
 
Trình tự và các bước chi tiết:
 1. Yêu cầu những người tham gia tạo ra danh sách những thử thách/khó khăn đang chiếm thời gian của họ, từng cá nhân ghi lại riêng biệt. (5 phút)
 2. Từng người tham gia đặt những thử thách của họ lên matrix riêng (5 phút)
 3. Yêu cầu người tham gia thảo luận theo từng cặp (5 phút)
 4. Mời họ thảo luận với những người khác trong nhóm 4 - 6 người để tìm ra những điểm tương đồng, những khác biệt và tìm ra nơi nào chưa phù hợp (10 phút)
 5. Mời mọi người dán thử thách của họ lên matrix lớn trên tường (5 phút)
 6. Yêu cầu người tham gia lập ra những nhóm nhỏ và lùi lại để suy nghĩ về: “Chúng ta thấy mô hình gì? Có những điểm không phù hợp nào mà chúng ta cần xem xét không?” (5 phút)
 7. Mời tất cả mọi người chia sẻ về phản ánh và quyết định cho những bước tiếp theo (10 phút)
Management Challenge
Management Challenges

​Xem thêm:
Liberating Structures là gì?
------------------------------------
Hiện tại Scrumviet đang tổ chức một nhóm thực hành Liberating Structures tại Hồ Chí Minh, để cùng chia sẻ và giao lưu với mọi người có cùng mối quan tâm về Liberating Structures. Nếu bạn có hứng thú muốn tham gia những buổi meetup cùng Scrumviet có thể tham gia nhóm tại:

Meetup
Facebook group
​Group Slack

------------------------------------
Reference: Dịch từ http://www.liberatingstructures.com/27-agreement-certainty-matrix/