Bản Đồ Cá Nhân là một hoạt động xây dựng nhóm đơn giản và hiệu quả, giúp mọi người quen thuộc hơn khi mới bắt đầu thành lập nhóm. Các Scrum Master có thể áp dụng cho những buổi form team. Phương thức này đơn giản, nhưng rất hiệu quả để nhóm bắt đầu tìm hiểu về nhau.

​Các bước thực hiện:

  1. Scrum Master bắt đầu giải thích cách thức thực hiện và ý nghĩa của Bản Đồ Cá Nhân: "Bản đồ cá nhân có một số lĩnh vực để chúng ta hiểu thêm về nhau" như: Về Gia Đình, Học Vấn, Sở Thích, Quyển Sách Đang Đọc, Nơi Sinh và Nơi Ở Hiện Tại… (Bạn có thể thêm hoặc thay đổi tuỳ ý theo nhu cầu thực tế)
  2. Dành 10 phút cho mỗi thành viên điền vào Bản Đồ Cá Nhân của mình.
  3. Sau đó mỗi thành viên sẽ chia sẻ về Bản Đồ Cá Nhân của riêng mình với cả nhóm.
  4. Mọi người đặt câu hỏi và giao lưu cùng nhau để hiểu nhau hơn.

Chúc bạn và nhóm sẽ có những giây phút vui vẻ cùng với phương thức này, qua đó có thể bắt đầu hiểu nhau và đạt được mục tiêu trong công việc cùng nhau.

Scrum on!