Đôi lúc bạn cần facilitate cho nhóm để đưa ra quyết định cho một vấn đề duy nhất thay vì cần cân nhắc hay sắp xếp nhiều lựa chọn. Thì cách thức Bàn tay năm ngón (Fist of Five) là một lựa chọn tối ưu bên cạnh Roman Vote. Phương pháp này sẽ mang lại những thông tin có chiều sâu hơn Roman Vote ở khía cạnh mức độ của sự đồng thuận, thay vì chỉ là đồng ý hay không đồng ý.

Bỏ phiếu đồng thuận - Bàn tay năm ngón (Fist of Five)
Bỏ phiếu đồng thuận - Bàn tay năm ngón (Fist of Five)

​Cách thức thực hiện:

- Giải thích về cách thức của việc bỏ phiếu đồng thuận, trong đó:
  1. Một ngón tay: Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý tưởng này, hãy chọn ý tưởng khác thay thế.
  2. Hai ngón tay: Tôi không thích ý tưởng này, hãy thử tìm kiếm ý tưởng khác
  3. Ba ngón tay: Tôi đang lưỡng lự, tôi nghĩ nó không tốt cũng không xấu
  4. Bốn ngón tay: Ý tưởng hay! Tôi ủng hộ nó!
  5. Năm ngón tay: Ý tưởng tuyệt vời! Hãy cùng làm nó thôi!

- Phổ biến luật và đồng thuận: cho nhóm lựa chọn mức độ đồng thuận tối thiếu trong những lượt bầu.

Ví dụ: Nếu là những vấn đề quan trọng, thì mức độ đồng thuận nên là không có thành viên nào biểu quyết dưới 4 ngón tay. Hoặc với những vấn đề kém quan trọng hơn thì có thể là không có thành viên nào biểu quyết dưới 3 ngón tay.

- Sau khi đã hiểu rõ luật, và đồng thuận về mức độ biểu quyết, nhóm có thể bắt đầu biểu quyết. Bạn hãy ra hiệu lệnh để nhóm bắt đầu giơ tay biểu quyết (Đếm 1, 2, 3).

Bên cạnh những cách biểu quyết, minh bạch sự đồng thuận khác như: 1-2-4-all, Dot Vote, Roman Vote thì Fist of Five cũng sẽ tạo nên sự đa dạng và hỗ trợ bạn rất hiệu quả trong việc cùng nhau ra quyết định cho nhóm của mình. Chúc bạn thành công!

Scrum on!