Bên cạnh Coaching, thì một Scrum Master cần phải biết facilitate. Vì sao? Mỗi Sprint, Scrum Master đều phải facilitate Sprint Planning, Sprint. Review, Sprint Retrospective và những buổi họp khác của Scrum team khi cần. Ngoài ra chính Scrum Master cũng cần hỗ trợ những sự kiện hay buổi họp của tổ chức. Chính vì vậy việc biết, và hiểu được làm thế nào để facilitate một event hay workshop là một kỹ năng vô cùng quan trọng bên cạnh Coaching của một Scrum Master.
Professional Facilitating - Scrumviet
Professional Facilitating - Scrumviet

​Trở lại hơn 4 năm trước khi có quá nhiều sự hiểu lầm về vai trò Scrum Master, như nghĩ Scrum Master chỉ là một người support, hay là một "cheerleader". Thì ngày nay tôi thấy đã có sự hiểu đúng hơn cho vai trò này. Qua đó ngày càng nhiều Scrum Master trở nên chuyên nghiệp hơn qua việc làm đúng được vai trò của mình. Những Scrum Master này đã là một True Leader để CoachingFacilitating, qua đó giúp cho Scrum team của mình thành công hơn.

Nhận biết được tầm quan trọng của facilitate và nhu cầu có thể làm chủ được kỹ năng facilitating. Scrumviet đã cho ra đời khoá học chuyên sâu về facilitating. Để giúp đỡ cho các Scrum Master có thể facilitate chuyên nghiệp và tự tin làm chủ những buổi Events và Workshop.

​Khoá học đầu tiên của Scrumviet đã diễn ra với nhiều năng lượng, và kiến thức bổ ích. Sau khoá học các anh chị học viên đã được trang bị cho mình những kỹ năng, kiến thức mới về làm thế nào để vận dụng 
33 phương thức Liberating Structure để facilitate một cách chuyên nghiệp, nâng tầm vai trò Scrum Master của mình.

Dưới dây là một vài hình ảnh về khoá học Professional Facilitating của Scrumviet:
Professional Facilitating - Scrumviet
Professional Facilitating - Scrumviet
Professional Facilitating - Scrumviet
Professional Facilitating - Scrumviet
Professional Facilitating - Scrumviet
Professional Facilitating - Scrumviet
Professional Facilitating - Scrumviet
Professional Facilitating - Scrumviet

​Scrum on!