Product Owner là tên gọi mới/ khác của Business Analyst?

​Tôi không hiểu sự hiểu lầm này đến từ đâu, nhưng càng ngày tôi càng nhận thấy nhiều người hiểu lầm về hai vai trò này. Đơn giản, Product Owner (PO) là một vai trò trong Scrum team, và nó chẳng có liên quan hay lịch sử gì từ Business Analyst cả.
Product Owner là leader của sản phẩm
Product Owner là leader của sản phẩm

Chằng có mối liên quan nào về Product Owner và Business Analyst. Vai trò Product Owner được xác định rất rõ trong Scrum Guide rằng, Product Owner là người chịu trách nhiệm chính cho việc tối ưu hoá giá trị sản phẩm mang lại cho người dùng. Để làm việc đó, người Product Owner phải tối ưu ba thứ: Vision, Value, và Validation của sản phẩm; Product Owner nghĩa là Người Sở Hữu Sản Phẩm. Chỉ từ việc này cho thấy hai vai trò này không liên quan gì đến nhau cả.

Có thể bạn sẽ tự hỏi: vậy tôi là BA, tôi có thể trở thành PO trong Scrum team được không? Câu trả lời là được với điều kiện: Bạn hiểu rõ hai vai trò này khác nhau. Bạn thực sự muốn trở thành PO, và bạn phải có kiến thức đủ để làm một Product Owner đúng nghĩa.


​Product Owner là Junior Product Manager?

Tôi có thể hiểu được một phần nào vì sao có sự hiểu lầm này. Đây là thói quen của một vài tổ chức vẫn còn tư duy cũ, và phân chia nhiều cấp bậc, có thiên hướng tạo động lực qua việc thăng tiến. Ở những tổ chức này, việc họ áp dụng Scrum, một cách làm việc khác với tư duy hiện có, đã khiến họ bối rối không biết giữa vai trò mới Product Owner và vai trò hiện có Product Manager sẽ thế nào. Cộng thêm việc hiểu thiếu và chưa đúng về Scrum cũng như Product Owner, đã tạo ra những hiểu lầm, và áp dụng vào thực tế còn nhiều bất cập.

Những tổ chức này thường xem nhẹ vai trò Product Owner vì sự hiểu sai về Scrum. Họ tìm hiểu Scrum nửa vời, dẫn đến những vai trò như Product Owner thậm chí là Scrum Master bị xem nhẹ không thể đảm đương được vai trò của mình. Và khi một Product Owner không được đầu tư đúng, hướng dẫn và trang bị đủ kiến thức, sẽ dẫn đến sản phẩm sẽ mang lại giá trị kém, và họ lại cần những người có cấp bậc cao hơn để quản lý những Product Owner bên dưới để cải thiện công việc. Những điều này thường sẽ tạo nhiều khó khăn và vấn đề hơn là giải quyết chúng.

Thay vì tạo ra nhiều cấp bậc quản lý (tư duy quản lý cũ, cách vận hành cũ, kém linh hoạt), thì chúng ta nên tạo ra nhiều lãnh đạo hơn trong tổ chức của mình. Hãy tìm hiểu Scrum cho đúng, hiểu rõ nó vì sao Scrum lại yêu cầu phải có vai trò Product Owner, người đó là ai? Có trách nhiệm gì? Qua đó bạn sẽ có được sự đầu tư đúng đắn cho một người Product Owner đúng nghĩa. Khi đã hiểu rõ về vai trò Product Owner, bạn sẽ có thể xây dựng những thành viên hiện tại trong tổ chức hoặc cũng sẽ có cơ hội để tuyển dụng đúng những người thực sự có đủ năng lực để đảm dương vai trò này.

Bạn sẽ nhận được thành quả gì? Áp dụng Scrum đúng nghĩa sẽ tạo ra tính linh hoạt, và giúp tổ chức của bạn trở nên Agile hơn từng ngày.


Kết Luận

Những hiểu lầm ở trên đều bắt nguồn từ việc không hiểu rõ Scrum và vai trò Product Owner. Mong rằng những chia sẻ ngắn gọn trên đã giúp các bạn có thể tránh những hiểu lầm không đáng có này. Product Owner là một vai trò trong Scrum, Product Owner là lãnh đạo, người đó lãnh đạo sản phẩm của mình, chịu trách nhiệm và tối ưu hoá nó.

"The Product Owner is accountable for maximizing the value of the product resulting from the work of the Scrum Team." - The 2020 Scrum GuideTM

Picture
Tác giả: Khoa Doan
Khoa is one of 350 Professional Scrum Trainers (PST) of Scrum.org in the world and the first PST in Vietnam. He is ICF - Professional Certified Coach (PCC level)Besides that, Khoa is the Founder of Scrumviet - Professional Training Network (PTN) of Scrum.org. He is the host and organizer of Scrum day Vietnam.