Chuyện bây giờ mới kể, ngày 19 20 tháng 11 2020 vừa qua Scrumviet rất vui vì được một lần nữa chia sẻ về Scrum với các anh chị học viên. Điều đặt biệt là lớp PSM này được tổ chức ngay sau Scrum Guide 2020 được phát hành. Chính vì vậy trong lớp PSM này, Trainer Khoa Doan và các anh chị học viên đã có cơ hội để so sánh, chia sẻ, thảo luận về Scrum Guide 2020! Dưới đây Scrumviet xin phép chia sẻ cùng các bạn một vài hình ảnh về các hoạt động và chia sẻ trong lớp học. Sự tương tác giữa trainer và học viên, học viên và học viên trực tiếp luôn là chất liệu liên kết, giúp các anh chị và các bạn học viên lĩnh hội được nhiều kiến thức nhất có thể.
Khoá học Professional Scrum Master tháng 11 2020
Khoá học Professional Scrum Master tháng 11 2020
Khoá học Professional Scrum Master tháng 11 2020
Khoá học Professional Scrum Master tháng 11 2020
Khoá học Professional Scrum Master tháng 11 2020
Khoá học Professional Scrum Master tháng 11 2020
Khoá học Professional Scrum Master tháng 11 2020
Khoá học Professional Scrum Master tháng 11 2020
Picture
Khoá học Professional Scrum Master tháng 11 2020
Picture
Khoá học Professional Scrum Master tháng 11 2020
Khoá học Professional Scrum Master tháng 11 2020
Cảm ơn các anh chị học viên đã gửi tặng bó hoa tươi thắm tặng Trainer nhân ngày 20 tháng 11.
Bạn đang tìm hiểu thêm về Scrum, hay đang muốn trau dồi thêm kiến thức Scrum/Agile để áp dụng vào công việc? Bạn có thể tham khảo qua các lớp học Professional Scrum Master của Scrumviet tổ chức tại đây!

Scrum on!