"Khám phá và tập trung vào những gì mỗi người đang có: khả năng và tài nguyên để làm ngay bây giờ" (20 phút)

Điểm nổi bật của ​15% Solutions:
 1. Tìm ra những việc dù nhỏ, có thể làm ngay lập tức. Ở mức độ nào đó, những thứ này sẽ tạo động lực, cho những thay đổi lớn hơn.
 2. Tạo động lực, vì thúc đẩy thành động thay vì chờ đợi hay sợ hãi.
 3. Thúc đẩy nhóm tập trung vào những việc thuộc quyền hạn của họ thay vì những việc nằm ngoài khả năng.
 4. Với chỉ một câu hỏi đơn giản, bạn có thể lật cuộc trò chuyện sang những gì có thể thực hiện dù nhỏ lúc này, và sẽ là tiền đề cho những việc lớn không đoán trước được trong tương lai.
 5. Là phương thức, di chuyển hạt cát, để tạo một cuộc lở đất lớn.
15% Solutions
15% Solutions


​Những điều cần chuẩn bị và quan tâm trước khi thực hiện:​​
 1. Kết nối với những người đang có trách nhiệm cho công việc đó, hỏi học: 15% của bạn là gì? Công việc nào bạn có tự do để làm việc?  Bạn có thể làm gì mà không cần thêm tài nguyên hay quyền hạn?
 2. Không giới hạn số người, ghế cho hai người hoặc bốn người ngồi thành nhóm. Không cần bàn.
 3. Mọi người đều tham gia, ai cũng có thể đưa ra ý kiến.
 4. Đầu tiên cá nhân suy nghĩ về câu trả lời, sau đó theo cặp hoặc nhóm thảo luận cùng nhau.

Các bước thực hiện: 
 • Đầu tiên mỗi người tạo ra danh sách 15% của riêng mình (5 phút).
 • Cá nhân sẽ chia sẻ ý của mình với nhóm nhỏ (2-4 người). 3 phút cho mỗi người, và từng người một.
 • Cách thành viên trong nhóm, tư vấn cho nhau (đặt câu hỏi làm rõ và đưa ra lời khuyên), 5-7 phút một người và cho từng người một.

Giá trị từ 15% Solutions mang lại:
 • Tránh xa sự tắc nghẽn, tiêu cực và bất lực trong công việc.
 • Giúp khám phá sức mạnh cá nhân và tập thể.
 • Tiết lộ các giải pháp từ dưới lên.
 • Chia sẻ ý tưởng hành động và giúp đỡ lẫn nhau.
 • Xây dựng lòng tin.
 • Giúp nhớ khả năng và tài nguyên không được sử dụng (15 phần trăm luôn luôn có sẵn để lấy).
 • Giảm thiểu lãng phí.
 • Giảm khoản cách về kiến thức.


Xem thêm: Liberating Structures là gì?
------------------------------------
Hiện tại Scrumviet đang tổ chức một nhóm thực hành Liberating Structures tại Hồ Chí Minh, để cùng chia sẻ và giao lưu với mọi người có cùng mối quan tâm về Liberating Structures. Nếu bạn có hứng thú muốn tham gia những buổi meetup cùng Scrumviet có thể tham gia nhóm tại:

Meetup
Facebook group
​Group Slack

------------------------------------
Reference: Dịch từ http://www.liberatingstructures.com/7-15-solutions/