Phương thức giúp bạn nhanh chóng sàng lọc và chọn ra những ý tưởng tốt nhất của nhóm (30 phút)
Điểm nổi bật của 25/10 Crowd Sourcing:
 • ​​​​Chỉ với 30 phút hoặc ít hơn, bạn có thể giúp một đám đông lớn tạo ra, và sắp xếp các ý tưởng của họ.
 • Hay với phương pháp này, bạn có thể đưa ra ý tưởng ban đầu, và đám đông sẽ đóng góp và xây dựng tạo sự đột phá.
 • Đơn giản, vui nhưng vẫn tạo ra những ý tưởng tuyệt vời bằng cách tập hợp trí thông minh của tập thể một cách tối đa. 
25/10 Crowd Sourcing
25/10 Crowd Sourcing

Những điều cần chuẩn bị và quan tâm trước khi thực hiện:
 1. Đưa ra chủ đề: ví dụ như "Bạn có ý tưởng nào cho việc thành phố trở nên xanh".
 2. Bạn cần 1 không gian mở, đủ cho người đứng, mỗi người cần 1 bảng ghi và bút.
 3. Mọi người tham gia trừ người dẫn. Ai cũng có cơ hội đóng góp như nhau.

Trình tự và các bước chi tiết:

 1. Đầu tiên người chơi viết ý tưởng, giải pháp của mình lên thẻ. (5 phút)
 2. Sau đó chuyền đi, chỉ chuyền không đọc. Khi chuông reo, mọi người dừng lại, bắt cặp và trao đổi suy nghĩ về những thẻ đang cầm trên tay. (2 phút)
 3. Sau đó người chơi đánh điểm từ 1 đến 5 (1 là thấp nhất và 5 là cao nhất.) viết điểm ra phía sau thẻ. Khi chuông reo, thẻ được chuyển tiếp lần 2. và thực hiện chu kỳ như lần đầu. Làm như vậy tổng cộng 5 chu kỳ. Mỗi chu kỳ là 3 phút. 
 4. Sau đó tìm những ý tưởng tốt nhất bằng cách hỏi: ai đang giữ thẻ có 25 điểm, và mời họ đọc ý tưởng đó lên. Sau đó đến 24, ghi lại và dừng lại khi có được 10 ý tưởng cao điểm nhất. Chia sẻ về 10 ý tưởng đó.

Giá trị từ 25/10 Crowd Sourcing mang lại:
 • Tạo khả năng đóng góp và khơi gợi ý tưởng đa dạng từ đám đông.
 • Tạo tính minh bạch khi tạo ra những ý tưởng, giải pháp.
 • Khuyến khích những ý tưởng khác biệt, và tìm kiếm sự đổi mới dễ dàng.
 • Tạo môi trường, điều kiện để nhận được những ý tưởng nhỏ nổi lên.


Xem thêm: Liberating Structures là gì?
------------------------------------
Hiện tại Scrumviet đang tổ chức một nhóm thực hành Liberating Structures tại Hồ Chí Minh, để cùng chia sẻ và giao lưu với mọi người có cùng mối quan tâm về Liberating Structures. Nếu bạn có hứng thú muốn tham gia những buổi meetup cùng Scrumviet có thể tham gia nhóm tại:

Meetup
Facebook group
​Group Slack

------------------------------------
Reference: Dịch từ http://www.liberatingstructures.com/12-2510-crowd-sourcing/