Thu hút sự quan tâm của mọi người đến những thách thức có ý nghĩa sâu sắc nhất. (35-60 phút)
Điểm nổi bật của Conversation Cafe:
 • Thu hút sự quan tâm của mọi người bằng những mẩu chuyện hay thông tin gây bất ngờ, đặt nền tảng cho những bước tiếp cận tiếp theo.
 • Là một cuộc trò chuyện thoải mái, tạo sự bình tĩnh và sâu sắc, từ việc lắng nghe nhiều hơn.
 • Dưới thách thức, các nhóm sẽ dựa trên sự đồng thuận để giải phóng bản thân tạo ra những ý tưởng hành động mới. 

​Những điều cần chuẩn bị và quan tâm trước khi thực hiện:
 1. Tập hợp mọi người thành những nhóm nhỏ, cùng nhau lắng nghe suy nghĩ của nhau, và cùng nhau suy nghĩ về những thách thức chung. 
 2. Chuẩn bị từ 5 đến 7 chiếc ghế, xung quanh 1 chiếc bàn.
 3. Chuẩn bị bút, giấy và bảng nhỏ để ghi chép cho mỗi bàn.
 4. Có thể chuẩn bị vật dụng để chuyền nhau, vật trên tay người nào người đó sẽ nói (cây gậy, cục đá v.v).
 5. Mọi người tham gia, trừ người dẫn. Ai cũng có cơ hội đóng góp như nhau.


Trình tự và các bước chi tiết:

 1. Nêu lên chủ đề của cuộc trò chuyện, thường là đặt câu hỏi.
 2. Giải thích luật: Có bốn vòng trò chuyện mỗi bàn. Vòng 1 và 2 - mọi đối tượng sẽ nói chuyên. Vòng thứ 3 là cuộc nói chuyện mở. Vòng cuối là chia sẻ về mục tiêu của buổi nói chuyện. Mỗi vòng sẽ có thời gian rõ ràng.
 3. Chia sẻ về mục tiêu chung của buổi nói chuyện.
 4. Đọc rõ 6 thoả thuận trong cuộc nói chuyện mọi người phải tuân theo. (Xem thêm bên dưới)
 5. Chọn ra host trong mỗi bàn, host sẽ có trách nhiệm can thiệp khi ai đó không tuân theo 6 thoả thuận, bằng cách nhắc nhở nhẹ nhàng. Host cũng tham gia như mọi người khác.
 6. Vòng 1: Mọi người tham gia chia sẻ về cảm nhận của mình về chủ đề (1 phút mỗi người).
 7. Vòng 2: Mọi người chia sẻ cảm xúc sau khi lắng mọi người chia sẻ ở vòng 1(1 phút mỗi người).
 8. Vòng 3: Cuộc nói chuyện mở (20 phút đến 40 phút)
 9. Vòng 4: Mỗi thành viên chia sẻ về những gì mình cảm nhận sau buổi nói chuyện (5-10 phút).

Giá trị từ Conversation Cafe mang lại:
 • Tạo ý nghĩa cho cuộc trò chuyện về những việc phức tạp, khó khăn hay ký ức đau buồn, và qua đó có thể vượt qua nó hoặc, có những bước tiếp theo.
 • Tạo ra những ý tưởng mới và động lực mới.
 • Xây dựng sự hiểu biết chung về cách mọi người hiểu biết, cách mọi người phát triển ý tưởng và quan điểm khác nhau.
 • Tránh tranh luận khi chưa thấu hiểu hết.
 • Tạo niềm tin, tránh sự sợ hãi.  
 • Giúp người tham dự đánh giá được cuộc trò truyện đó bao gồm nói và nghe.

Có thể sử dụng: Wicked Questions để tạo những chủ đề sâu sắc.  
​Xem thêm: Liberating Structures là gì?
------------------------------------
Hiện tại Scrumviet đang tổ chức một nhóm thực hành Liberating Structures tại Hồ Chí Minh, để cùng chia sẻ và giao lưu với mọi người có cùng mối quan tâm về Liberating Structures. Nếu bạn có hứng thú muốn tham gia những buổi meetup cùng Scrumviet có thể tham gia nhóm tại:

Meetup
Facebook group
​Group Slack

------------------------------------
Reference: Dịch từ http://www.liberatingstructures.com/17-conversation-cafe/