Truyền bá những ý tưởng tốt và tạo liên kết ngầm với những tư tưởng đổi mới. (90 phút)
Điểm nổi bật của Shift & Share:
 • Bạncó thể khơi gợi chia sẻ những sáng kiến đang nằm ẩn sâu trong nhóm hay tổ chức.
 • Loại bỏ những bài thuyết trình lớn và dài. Thay thế bằng những cách ngắn qua những nhóm nhỏ.
 • Những nhóm nhỏ này sẽ tạo ra những trạm nhỏ, nơi đó qua 10 phút họ sẽ chia sẻ những ý tưởng mới có giá trị với mọi người. Ý tưởng sẽ được chuyển qua từng trạm. Qua đó mọi người hiểu được những ý tưởng mới đang được sử dụng ở đâu, và chúng ta sẽ sử dụng chúng như thế nào.
 • Tạo sự lặp đi lặp lại và ý tưởng sẽ được nhân rộng và hình thành những sáng kiến đổi mới.  
Shift & Share
Shift & Share


Những điều cần chuẩn bị và quan tâm trước khi thực hiện:
 1. Tạo một không gian đủ mới, đủ chỗ cho 5 đến 8 trạm có khoảng cách đủ xa nhau để tránh nhiễu.
 2. Một số lượng ghế đủ để chứa những nhóm nhỏ của từng trạm. 
 3. Một không gian để trình chiếu khi cần cho người thuyết trình.
 4. Một vài thành viên trong nhóm đóng vai trò là người thuyết trình, chia sẻ công việc của họ, những người còn lại lắng nghe và đóng góp.
 5. Khi chia thành nhóm, số lượng nhóm bằng với số lượng thành viên trong nhóm (Ví dụ: 7 nhóm thì mỗi nhóm nên có khoản 7 thành viên.)

Trình tự và các bước chi tiết:
 1. Mô tả quy trình, cách thức: mỗi nhóm nhỏ sẽ di chuyển qua từng trạm và có 10 phút để chia sẻ và đặt câu hỏi. Nếu bạn chưa thực hiện điều này trước đây, hãy xác định rõ người thuyết trình ở mỗi trạm trước, họ sẽ tình nguyện và trình bày ý tưởng ở mỗi trạm. (5 phút)
 2. Mỗi nhóm nhỏ sẽ di chuyển đến mỗi trạm và nghe thuyết trình (không lặp lại quá 7 lần). (10 phút mỗi phiên thuyết trình).
 3. Người tham gia đặt câu hỏi và cung cấp thông tin phản hồi. (2 phút/ mỗi phiên thuyết trình.)
 4. Các nhóm sẽ di chuyển qua các trạm, phiên tiếp theo (1 phút di chuyển)
 5. Lặp lại khi tất cả các nhóm đã ghé qua tất cả các trạm.

Giá trị từ Shift & Share mang lại:
 • Nhanh chóng chia sẻ ý tưởng và tạo sự đổi mới.
 • Cho phép mọi người nhận ra rằng họ đang đổi mới hoặc có tiềm năng đổi mới.
 • Xây dựng niềm tin trong nhóm, và cho phép họ tương tác với nhau.
 • Tạo sự hợp tác giữa mọi người trong sự cạnh tranh thân thiện.
 • Nhanh chóng cung cấp cho người tham gia tổng quan về những sự đổi mới.
Xem thêm: Liberating Structures là gì?
------------------------------------
Hiện tại Scrumviet đang tổ chức một nhóm thực hành Liberating Structures tại Hồ Chí Minh, để cùng chia sẻ và giao lưu với mọi người có cùng mối quan tâm về Liberating Structures. Nếu bạn có hứng thú muốn tham gia những buổi meetup cùng Scrumviet có thể tham gia nhóm tại:

Meetup
Facebook group
​Group Slack

------------------------------------
Reference: Dịch từ http://www.liberatingstructures.com/11-shift-share/