"Tạo kết nối trong mối quan hệ giữa mọi người từ đó tạo ta sự thúc đẩy để nhóm đạt được mục đích trong 60 phút"
Điểm nổi bật của Social Network Webbing:
 • Nhanh chóng khám phá được những yếu tố tiềm ẩn có thể được phát hiện, khi tạo ra liên kết giữa các mối liên hệ. Qua đó có thể khai thác những yếu tố tiềm ẩn đó.
 • Giúp tạo mối quan hệ mới với người khác nhanh và mạnh mẽ.
 • Giúp các cá nhân tạo một mạng lưới, giúp đỡ và hướng dẫn nhau thay vì chỉ nhận hướng dẫn từ những người ở trên.
 • Củng cố mỗi quan hệ, gia tăng gắn kết.
Social Network Webbing
Social Network Webbing

Những điều cần chuẩn bị và quan tâm trước khi thực hiện:
 1. Có một nhóm cốt lõi, có chung mục đích từ đó tạo mạng lưới mở rộng ý tưởng và thực thi mục đích đó.
 2. Yêu cầu họ nêu tên những người đang cùng làm trong mạng lưới và những người mà họ định kêu gọi vào mạng lưới. (Thường là những người cần, có kỹ năng hoặc ảnh hưởng để có thể đạt được mục tiêu đó).
 3. Mời những người mới đó tham gia vào mạng lưới để đạt được mục tiêu đó.
 4. Chuẩn bị một bức tường dài, để dán giấy ghi chú lớn, và bảng nếu cần.
 5. Giấy dán, ghi chú, ít nhất có 8 màu.
 6. Mọi người đều có thể đóng góp.
 7. Dùng 1-2-4-All để hỗ trợ tạo nhóm.
 8. Mọi người cùng nhau tạo nên mạng lưới và xây dựng chúng.

Trình tự và các bước chi tiết:
 1. ​​Tạo nhóm nòng cốt cần thiết để đạt được mục tiêu, nhóm sẽ có biểu tượng riêng và dùng giấy dán màu riêng. (5 Phút)
 2. Mỗi thành viên trong nhóm nòng cốt sẽ viết tên mình lên giấy dán, và dán nó vào trung tâm của bức tường. (5 Phút)
 3. Nói với nhóm nòng cốt, những nguời mà họ biết có thể giúp để đạt được mục đích đó là ai, ghi tên họ và dán lên, mức độ tách biệt với nhóm phải thể hiện rõ bằng khoản cách giữa các giấy dán có ghi tên. (10 phút)
 4. Nói với tất cả mọi người, hãy suy nghĩ thêm và dán lên những ai mà bạn muốn mời tham gia nữa, những người này có thể là bạn của bạn của bạn, những người này nên được điền tên trên những giấy dán khác màu nhau. (Biểu đồ lúc này nên có cấu trúc mạng lưới, cốt lõi và nhóm nòng cốt, và ngoại vi là những người, nhóm muốn mời tham gia) (10 phút).
 5. Nếu có nhóm nòng cốt mới được thiết lập nên có màu riêng và biểu trưng cho nhóm đó.
 6. Yêu cầu các nhóm nòng cốt lùi lại, suy nghĩ và chỉ ra: ai là người sẽ hỗ trợ, hay là người có thể sẽ ảnh hưởng. Yêu cầu nhóm thể hiện điều đó bằng vẽ ra line liên kết giữa các giấy dán. (15 phút)
 7. Yêu cầu nhóm lập ra kế hoạch: Mời và thu hút tài năng vào mạng lưới. Làm việc để giải quyết tắc nghẽn. Thúc đẩy tiến độ. (10 phút)

Giá trị từ Social Network Webbing mang lại:
 • Giúp tìm thấy những liên hệ từ những cá nhân khác, kết nối lại và xây dựng mục đích chung.
 • Giúp truyền tải kiến thức, thực hiện sự thay đổi trong tổ chức từ một nhóm cốt lõi.
 • Giúp minh bạch rõ những ảnh hưởng từ những mối liên hệ và kết nối giữa chúng.
 • Giúp mọi người tự tổ chức và lập kế hoạch.
 • Tạo những thay đổi và thực thi dựa tên mạng lưới liên hệ giữa các cá nhân, và nhóm.

Xem thêm: Liberating Structures là gì?
------------------------------------
Hiện tại Scrumviet đang tổ chức một nhóm thực hành Liberating Structures tại Hồ Chí Minh, để cùng chia sẻ và giao lưu với mọi người có cùng mối quan tâm về Liberating Structures. Nếu bạn có hứng thú muốn tham gia những buổi meetup cùng Scrumviet có thể tham gia nhóm tại:

Meetup
Facebook group
​Group Slack

------------------------------------
Reference: Dịch từ http://www.liberatingstructures.com/23-social-network-webbing/