Để "hiện thực hóa" bài blog về làm thế nào để apply Liberating Structures vào Sprint Retrospective, hôm nay Scrumviet đã có một buổi sáng thật vui cùng các anh chị và các bạn với meetup cùng chủ đề. Dưới đây xin phép chia sẻ một vài hình ảnh và video về meetup đã diễn ra.

Hi vọng những meetup sắp tới sẽ có ngày càng nhiều bạn tham gia và trải nghiệm về Liberating Structures.
Meetup: Liberating Structures with Scrum
Meetup: Liberating Structures with Scrum
Meetup: Liberating Structures with Scrum
Meetup: Liberating Structures with Scrum
Meetup: Liberating Structures with Scrum
Meetup: Liberating Structures with Scrum
Meetup: Liberating Structures with Scrum
Meetup: Liberating Structures with Scrum


Xin cảm ơn công ty Aduro VN đã tài trợ cho meetup!

Scrum on!