Không có sự khác biệt giữa Product Backlog khi Scrum Team sử dụng Nexus. Trong cùng một product, thì chỉ nên có một Product Owner và một Product Backlog duy nhất. Đọc thêm về: Product Backlog.

Có một số sai lầm về cách sử dụng Product Backlog khi mở rộng Scrum team như là:
Story mapping là một trong những cách giúp cho PO quản lý Product backlog tốt hơn.
Story mapping là một trong những cách giúp cho PO quản lý Product backlog tốt hơn.


Hội đồng Product Owner: 
Việc mở rộng Scrum team thường dễ dẫn đến công việc của Product Owner trở nên nhiều và phức tạp hơn. Vì lúc này phải đảm bảo được tất cả Scrum team hiểu được nhu cầu của sản phẩm và deliver đúng với giá trị mà Product Owner cần để deliver đến người dùng. Nhiều đội nhóm hay doanh nghiệp đã chọn cách tăng số lượng Product Owner theo số Scrum team. Việc này thoạt nhìn không có gì "sai", nhưng trong thực tế kiểm chứng thì nó mang lại nhiều khó khăn và gia tăng phức tạp nhiều hơn trong công việc như: khó khăn trong việc thống nhất goal giữa các Scrum team, khó khăn trong việc minh bạch thông tin cho tất cả Scrum team, vì nhu cầu của sản phẩm đến từ nhiều PO cùng lúc. Sự phân cấp như trưởng Product OwnerProduct Owner từng team chỉ tạo thêm sự phức tạp về quản lý, và chậm trễ trong việc thích nghi và cải tiến sản phẩm. Do đó, Nexus đề ra, chỉ nên có một Product Owner cho Nexus team.

Cắt nhỏ và phân Product backlog thành nhiều Product Backlog cho từng team (hay còn gọi là một product có nhiều Product Backlog): Việc này thường sẽ dẫn đến 2 vấn đề
  • Giảm tính minh bạch của Product Backlog.
  • Tốn thời gian để quản lý nhiều phần của product backlog hơn. Tăng mức độ phức tạp.
Do đó Nexus cũng đề ra rằng, chỉ nên có một Product Backlog cho tất cả Scrum team, và được manage bởi một Product Owner duy nhất.

Scrum Guide 2020 - update ----

Cam kết với Product Goal.
Product Backlog phải cam kết với Product Goal.
Product Goal là sự mô tả mong muốn trong tương lai của PO về sản phẩm đó và đóng vai trò là mục tiêu lâu dài của Nexus.


Xem thêm: Nexus Framework