Nhiều lúc, là một Scrum Master bạn sẽ cần phải facilitate giúp tập hợp Scrum team mới. Việc các thành viên mới lần đầu làm việc như một team cần có những sự kiện, giúp nhóm làm quen, xác định, và hiểu rõ vai trò, cũng như lý do vì sao chúng ta cần là một đội là rất cần thiết.

Xác định vai trò và trách nhiệm là một điều nên làm, vì nó sẽ giúp mọi người hiểu được vai trò và đóng góp của mình sẽ như thế nào cho sản phẩm trong thời gian sắp tới. Hôm nay Scrumviet xin phép chia sẻ cùng các bạn một format giúp cho các Scrum Master có thể dễ dàng giúp nhóm của mình xác định rõ ràng vai trò và trách nhiệm của nhau.

Roles and Responsibilities - Scrumviet
Roles and Responsibilities - Scrumviet

​Các bước thực hiện:

  1. Chuẩn bị một bảng lớn, post-it và bút.
  2. Sau đó bạn vẽ lên bảng hình như trên (nếu bạn tổ chức online thì có thể sử dụng Mural, Scrumviet đã chuẩn bị sẵn giúp bạn một mẫu trên Mural tại đây):
  3. Khi bắt đầu, bạn giải thích ý nghĩa hình trên bảng: các cột là phân chia vai trò, các hàng là trách nhiệm của các thành viên nói riêng và nhóm nói chung.
  4. Bạn cho mọi người viết tên và những kỹ năng, khả năng mà họ biết/ am tường lên post-it, khuyến khích nhóm ghi ra tất cả kỹ năng và khả năng, dù là biết rất ít.
  5. Mời gọi mọi người tự đánh giá mức độ năng lực từ 1 đến 10, 1 là biết chút chút, 10 là rất am tường vào post-it.
  6. Sau đó, mời gọi mọi người dán lên bảng ở cột trách nhiệm. Mỗi hàng một thành viên.
  7. Bước tiếp theo, bạn mời gọi mọi người thảo luận và xác định vai trò của mình nên làm trong Scrum team để giúp team thành công. Bước này còn giúp các thành viên hiểu nhau hơn, và biết được khả năng của từng cá nhân, qua đó sẽ có được sự cộng tác tốt hơn trong công việc.
  8. Lúc này có thể sẽ có một người nhận nhiều vai trò vì khả năng và có tinh thần trách nhiệm cao. Bạn nên chia sẻ để nhóm hiểu rõ việc nhận cùng lúc nhiều vai trò sẽ không mang lại lợi ích cho nhóm, và khuyến khích mọi người chia đều vai trò với nhau.
  9. Sau khi cả nhóm có được sự đồng thuận. Dán kết quả vào góc phòng, để nhóm hay người mới có thể tham khảo bất kỳ lúc nào, có thể là trong lúc Sprint Retrospective.
Hi vọng rằng, với cách đơn giản này, bạn sẽ giúp nhóm của mình, xác định rõ vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân trong Scrum team.

Scrum on!