“The One word before leaving” - "Lời nhắn trước khi về/rời đi" là một phương thức dễ dàng để theo dõi được cảm xúc của team trước khi kết thúc một buổi họp hay sự kiện nào đó. Cơ bản thì đây là một thời điểm tốt để người tham dự chia sẻ cảm xúc của mình, đặc biệt là trong một buổi Sprint Retrospective.
The One word before leaving
The One word before leaving

Các bước thực hiện:
  • Mỗi người trên tay Post-it và viết.
  • Mời mỗi thành viên diễn giải cảm giác của mình qua một từ duy nhất và viết lên post-it.
  • Dán post-it đã được viết của mỗi thành viên lên tường/ bảng.
  • Hỏi/ khơi gợi có thành viên nào muốn chia sẻ cảm nghĩ  về từ mình đã viết hay không.

Phương thức này được dịch lại và chỉnh sửa từ website: www.funretrospectives.com và gốc là từ Mayra Souza. Bạn có thể sử dụng nó độc lập hoặc kết hợp với các phương thức check-in khác, để giúp bạn có thể biết được suy nghĩ, và cảm xúc của người tham gia buổi họp hay sự kiện.

Nếu Scrum Master khéo léo sử dụng phương thức này, nó có thể giúp team nói lên được những điều chưa được nói, hay có một thành viên nào đó có thể không hài lòng nhưng còn chưa biểu hiện hay nói lên trong buổi họp. Ngoài ra có còn có thể giúp bạn xem lại chất lượng buổi họp/ sự kiện, để cải tiến hơn trong tương lai.