Xây dựng chiến lược để hành động trong tương lai khó đoán trước. (100 phút)
Điểm nổi bật của Critical Uncertainties:
 • Giúp một nhóm với những cá nhân khác nhau xây dựng chiến lược cho hiện tại và khả năng ứng phó nhanh chóng cho tương lai. 
 • Cách thức giúp cho một nhóm có sự chuẩn bị cho sự thay đổi, nhưng không phải dựa trên kế hoạch được xây dựng chi tiết mà dựa trên khả chủ động ứng phó với những điều bất ngờ.
 • Điều nãy có nghĩa là nhóm sẽ vững vàng chấp nhận dễ dàng những viễn cảnh khác nhau có thể xảy ra, sẵn sàng tìm hiểu và tiếp thu để tạo ra sự ứng phó nhanh chóng.
Critical Uncertainties
Critical Uncertainties - By liberatingstructures.com

​Những điều cần chuẩn bị và quan tâm trước khi thực hiện:
 1. ​Mời nhóm xác định điều nổi cộm, quan trọng và không chắc chắn nhất.
 2. Sau đó giúp họ hoạch định các chiến lược có thể ứng phó trong các tình huống khác nhau.
 3. Chuẩn bị bốn nhóm bàn ghế.
 4. Giấy bút, giấy dán, và giấy lớn trên tường cho mỗi nhóm.
 5. Mọi người đều có thể tham gia và chịu trách nhiệm lập chiến lược.

Trình tự và các bước chi tiết:
 1. Giải thích các bước thực hiện. (2 phút)
 2. Mời người tham gia đưa ra những điều không chắc chắn trong môi trường của họ bằng cách hỏi: "Trong môi trường của bạn, bạn gặp phải yếu tố không thể dự đoán hay kiểm soát?" (5 phút) - Có thể dùng 1-2-4-All.
 3. Lọc ưu tiên các yêu tố quan trong nhất bằng cách hỏi: "Những điều nào ảnh hưởng đến sự thành công của bạn?" (10 phút) - Có thể dùng 1-2-4-All.
 4. Dựa trên ý kiến và kinh nghiệm của cả nhóm, chọn hai yếu tố quan trọng nhất và không chắc chắn nhất. (X và Y) (5 phút) - Có thể dùng 1-2-4-All.
 5. Dùng hai yếu tố đó tạo ra một biểu đồ hai trục Y và X, với mỗi đầu trục là It nhất - Nhiều nhất. (Xem hình minh hoạ). Ví du: Nếu Sản Phẩm mới là yếu tố ở trục X, thì 1 đầu sẽ là nhiều Sản Phẩm mới được tạo ra, và đầu còn lại là không có Sản Phẩm mới nào. Tương tự với trục Y, nếu yếu tố không chắc chắn còn lại là, bản quyền của mỗi Sản Phẩm, thì một đầu sẽ là bản quyền bảo về rất chắc chắn và đầu còn lại là không có sự bảo hộ bản quyền nào cả.
 6. Mỗi nhóm sẽ viết ra kịch bản có thể xảy ra vào mỗi góc một phần tư trên biểu đồ. (10 phút). Có thể dùng 1-2-4-All.
 7. Mỗi nhóm sẻ chia sẻ về kịch bản của mình (2 phút).
 8. Mỗi nhóm sẽ suy nghĩ để tạo ra ba giải pháp cho những kịch bản đã được chia sẻ. (10 phút). Có thể dùng 1-2-4-All.
 9. Mỗi nhóm sẽ chia sẻ về giải pháp của mình (2 phút).
 10. Các nhóm nghiên cứu tỉ mỉ, chiến lược nào là tốt nhất (Có thể thành công ở bất kỳ ngữ cảnh nào). Chiến lược nào là có thể bảo vệ bạn (Chiến lược chỉ có thể thành công trong một góc tư ngữ cảnh, nhưng lại bảo vệ bạn khỏi những sự cố có thể xảy ra.) (10 phút) Có thể dùng 1-2-4-All.
 11. Mỗi nhóm sẽ đào sâu hơn về bước tiếp theo với W3. (10 phút).
 12. Các nhóm họp lại chia sẻ điều sẽ bước đầu tiên để thực hiện với "Now What?" (10 phút).

Giá trị từ Critical Uncertainties:
 • Kiểm tra tính khả thi của các chiến lược hiện tại bằng cách đưa ra các giả định và sự không chắc chắn.
 • Tăng khả năng thích ứng nhanh chóng và tiếp thu sự bất ngờ một cách cởi mở.
 • Tạo ra các chiến lược phòng ngừa rủi ro.
 • Phát triển sự tự tin cho nhóm và tổ chức với việc đối phó điều không đoán trước được.
 • Có được nhiều giải pháp chiến lược hơn để đối phó rủi ro.

Xem thêm: Liberating Structures là gì?
------------------------------------
Hiện tại Scrumviet đang tổ chức một nhóm thực hành Liberating Structures tại Hồ Chí Minh, để cùng chia sẻ và giao lưu với mọi người có cùng mối quan tâm về Liberating Structures. Nếu bạn có hứng thú muốn tham gia những buổi meetup cùng Scrumviet có thể tham gia nhóm tại:

Meetup
Facebook group
​Group Slack

------------------------------------
Reference: Dịch từ http://www.liberatingstructures.com/1-1-2-4-all/