"Phương pháp khám phá, sáng tạo và mở ra những giải pháp nội tại cho các vấn đề khó chịu tồn đọng lâu ngày (25 đến 70 phút)"
Điểm nổi bật của DAD:
 • ​​DAD giúp các nhóm và cộng khám phá những cách thực tiễn cho những cá nhân có thể làm được vào lúc này giải quyết những vấn đề chung của họ.
 • Đó gọi là những lựa chọn khác biệt để tạo ra chiều hướng tích cực. Qua DAD nhóm có thể khám phá ra những lựa chọn này và thực hiện để tạo sự khác biệt làm mọi thứ tốt hơn.
 • Đồng thời DAD cũng tạo ra một không gian an toàn, cho những người tham gia để kích thích họ sáng tạo ra những cải tiến mới, hiệu quả hơn.
 • Giảm thiểu việc quên lãng, không thực hiện những cải tiến, sau khi đề ra khi tạo điều kiện cho người tham gia tự đề xuất và thử nghiệm những thay đổi. 
Discovery & Action Dialogue
Discovery & Action Dialogue

​Những điều cần chuẩn bị và quan tâm trước khi thực hiện:
 1. Các nhóm có thể đứng hoặc ngồi.
 2. Cần giấy bút, thiết bị trình chiếu, và bảng hoặc bảng lật, để ghi lại những ý tưởng.
 3. Người hướng dẫn là người sẽ đặt câu hỏi.
 4. Mọi người đều tham gia và có ý kiến như nhau, trừ người hướng dẫn.
 5. Người hướng dẫn cần một người hỗ trợ, làm việc và ghi chép lại.
 6. Nhóm có thể từ 5 đến 15 người.
 7. Nhóm nên có sự đa dạng về kinh nghiệm, sẽ hiệu quả hơn.

Trình tự và các bước chi tiết:
 1. Trình bày vấn đề cần thảo luận và chia sẻ cách thức để thực hiện DAD. (5 phút)
 2. Đặt 7 câu hỏi theo thứ tự lần lượt
  1. Bạn sẽ làm thế nào khi vấn đề <x> xuất hiện?
  2. Bạn sẽ làm gì đề đóng góp một các hiệu quả để giải quyết vấn đề <x>?
  3. Điều gì ngăn cản bạn làm điều đó bất cứ lúc nào?
  4. Bạn có thể ví dụ ai đã làm cách nào đề giải quyết vấn đề <x> không? Họ đã làm điều đó như thế nào?
  5. Bạn đang có ý tưởng nào không?
  6. Điều gì phải làm để thực hiện nó? Có ai tình nguyện không?
  7. AI muốn tham gia cùng thực hiện?
 3. Trình bày những câu hỏi lần lượt đến cả nhóm, và để mọi người đều có thể đưa ra ý kiến của mình. Hãy chắc rằng người trợ giúp bạn đã ghi lại những ý tưởng mà nhóm trình bày. (15-60 phút)
 4. Nhờ người hỗ trợ đọc lại những hành động mà nhóm đã đề xuất, và ai sẽ thực hiện và ai sẽ cùng tham gia? (5 phút)

Giá trị từ DAD mang lại:
 • Thu hút nhưng người đang trực tiếp làm công việc, tạo ra những giải pháp cho những thách thức gai góc.
 • Tìm kiếm những nhân tố, hành vi tiềm ẩn, để tạo ra sự thay đổi khác biệt.
 • Châm ngòi cho sự xuất hiện của những giải pháp mới.
 • Truyển cảm hứng nhiều hơn là bắt buộc những cá nhân phải thực hiện những giải pháp.
 • Những con người đang trực tiếp làm công việc của mình sẽ tạo ra giải pháp, thay vì bị áp đặt và làm theo.
 • Giải quyết những vấn đề cục bộ, tăng khả năng tương tác giữa các cấp bật hoặc ít nhất là giữa những cá nhân đang làm việc cùng công việc.

Note: có thể dùng vởi TRIZ để kích thích việc tạo ra giải pháp dễ dàng và hiệu quả hơn.

Xem thêm: Liberating Structures là gì?
------------------------------------
Hiện tại Scrumviet đang tổ chức một nhóm thực hành Liberating Structures tại Hồ Chí Minh, để cùng chia sẻ và giao lưu với mọi người có cùng mối quan tâm về Liberating Structures. Nếu bạn có hứng thú muốn tham gia những buổi meetup cùng Scrumviet có thể tham gia nhóm tại:

Meetup
Facebook group
​Group Slack

------------------------------------
Reference: Dịch từ http://www.liberatingstructures.com/10-discovery-action-dialogue/