"Dừng các hoạt động và hành vi phản tác dụng để tạo ra một không gian đổi mới trong 35 phút."
Điểm nổi bật của TRIZ:
 1. Giúp bạn tạo không gian cho sự đổi mới bằng cách dọn sạch những thói quen, cách làm mà mọi người biết (Nhưng lại không thừa nhận) là đang cản trở họ thành công và phá huỷ sự sáng tạo. 
 2. TRIZ tạo ta sự thách thức với những suy nghĩ lối mòn một cách thoải mái, và tạo hứng khởi cho những suy nghĩ đổi mới.
 3. TRIZ như đặt câu hỏi "làm thế nào chúng ta dừng lại những thứ đang cản trở đến sự thành công của chúng ta?" một cách vui vẻ và qua nhiều tiếng cười qua đó những vấn đề ẩn sâu, ít ai nói hay đụng đến được khơi gợi và sau đó là tạo không gian cho sự đổi mới thay vào những thói quen đó. (theo kinh nghiệm của mình rất phù hợp với Sprint Retrospective).
TRIZ
TRIZ

​Những điều cần chuẩn bị và quan tâm trước khi thực hiện:
 • Chúng ta có ba bước cần phải thực hiện trong phương thức TRIZ.
  • Tạo ra một list những việc bạn có thể làm để tạo ra một bối cảnh tồi tệ nhất với công việc hay mục tiêu của nhóm/công ty đang theo đuổi.
  • Đi từng dòng trong danh sách này và tự hỏi "những gì chúng ta đang làm có điều gì giống với một ý nào đó trong danh sách này không?"
  • Sau đó qua danh sách thứ hai: tạo ra những điều bạn có thể làm hay dừng lại để cải thiện hay thay đổi những điều cản trở bạn thành công?
 • Không giới hạn số người, chia nhóm từ 4 đến 7 người.
 • Bạn sẽ cần ghế và giấy bút để ghi lại.
 • Mọi người tham gia trừ người dẫn. Ai cũng có cơ hội đóng góp như nhau.

Trình tự và các bước chi tiết:
 1. Giải thích rõ về phương thức với người tham dự về TRIZ. Chọn một kết quả không mong muốn để bắt đầu, nếu cần có thể để nhóm thảo luận và đưa ra kết quả không mong muốn nhất. (5 phút)
 2. Mỗi nhóm sẽ dùng phương thức 1-2-4-All để tạo ra list đầu tiên về những việc có thể làm để tạo ra kết quả không mong muốn này. (10 phút)
 3. Mỗi nhóm sẽ dùng phương thức 1-2-4-All để tạo ra list thứ hai về những điều họ đang làm hằng ngày giống với  những việc hay hành vi trong danh sách đầu tiên họ đã tạo ra. (10 phút)
 4. Mỗi nhóm sẽ dùng phương thức 1-2-4-All để xác định những việc họ cần dừng lại để giúp cải thiện những việc trong danh sách thứ 2 để giúp dừng lại những kết quả không tốt, hay cản trở họ thành công. (10 phút)

Giá trị từ TRIZ mang lại:
 • Giúp khơi gợi những điều khó nói, hay những vấn đề ẩn giấu bên trong.
 • Tạo không gian cho sự đổi mới.
 • Tạo niềm tin khi mọi người dùng nhau tìm kiếm những trở ngại và loại bỏ nó.
 • Có thể dùng phương thức này kèm với những buổi chia sẻ về tầm nhìn và định hướng của công ty để tạo động lực và sáng tạo.
 • Tạo sự đổi mới bằng một cách thức vui nhộn.

Xem thêm: Liberating Structures là gì?
------------------------------------
Hiện tại Scrumviet đang tổ chức một nhóm thực hành Liberating Structures tại Hồ Chí Minh, để cùng chia sẻ và giao lưu với mọi người có cùng mối quan tâm về Liberating Structures. Nếu bạn có hứng thú muốn tham gia những buổi meetup cùng Scrumviet có thể tham gia nhóm tại:

Meetup
Facebook group
​Group Slack

------------------------------------
Reference: Dịch từ http://www.liberatingstructures.com/6-making-space-with-triz/