Làm rõ những điều "cần phải làm" hoặc "không cần làm" để đạt được mục đích. (35-50 phút)
Điểm nổi bật của Min Specs:
 • Tạo ra những quy tắc tối thiểu, và qua đó mang lại sự tự do cho nhóm bằng cách tôn trọng những quy tắc tối thiểu.
 • Loại bỏ được những nguyên tắc dư thừa hoặc không quan trọng.
 • Thông thường chỉ cần hai đến 5 quy tắc là đủ, để tạo ra sự tự do cho nhóm và trách nhiệm.
 • Mọi người được cùng nhau xây dựng quy tắc.
Min Specs
Min Specs

Những điều cần chuẩn bị và quan tâm trước khi thực hiện:
 1. Chuẩn bị 4 đến 7 chiếc ghế quanh 1 chiếc bàn nhỏ, giấy bút để ghi lại.
 2. Mọi người tham gia trừ người dẫn. Ai cũng đóng góp như nhau.
 3. Bắt đầu với cá nhân mỗi đội và sau đó là nguyên nhóm.

Trình tự và các bước chi tiết:
 1. Tạo danh sách của các hoạt động nên làm và không nên, bắt đầu với cá nhân (1 phút). Sau đó là cả nhóm (5 phút) - Tổng 6 phút.
 2. Mỗi nhóm sẽ xem xét lại danh sách, nếu yếu tố nào nếu bị vi phạm nhưng mục tiêu vẫn đạt được, yếu tố đó có thể được loại bỏ. (15 phút)
 3. Làm một vòng thứ 2 nếu cần thiết. (15 phút)
 4. So sánh danh sách giữa các nhóm nhỏ với nhau, và tạo ra danh sách ngắn nhất. (15 phút)

Giá trị từ Min Specs mang lại: (hỗ trợ tốt để xác định Definition of Done, hoặc Sprint Retrospective, và có thể dùng chung với 9 whys.)
 • Tạo không gian mở, để quyết định nhanh điều gì nên làm và không nên làm trong thời gian ngắn.
 • Giảm thiểu việc quản lý chi tiết, tạo sự tự quản cho nhóm.
 • Tạo sự nhận thức và chuyển hướng tự giác sang những điều mang lại giá trị thực sự, tránh lãng phí.
 • Nhân rộng và truyền bá suy nghĩ tự tổ chức hướng mục tiêu một cách chân thật.
 • Đơn giản, dễ thực hiện, mang lại giá trị tự lập cho nhóm cao.

Xem thêm: Liberating Structures là gì?
------------------------------------
Hiện tại Scrumviet đang tổ chức một nhóm thực hành Liberating Structures tại Hồ Chí Minh, để cùng chia sẻ và giao lưu với mọi người có cùng mối quan tâm về Liberating Structures. Nếu bạn có hứng thú muốn tham gia những buổi meetup cùng Scrumviet có thể tham gia nhóm tại:

Meetup
Facebook group
​Group Slack

------------------------------------
Reference: Dịch từ http://www.liberatingstructures.com/14-min-specs/