"Làm rõ mục đích công việc của bạn trong 20 phút"

Điểm nổi bật của Nine Whys:
 1. Là một cách thức vô cùng đơn giản giúp các cá nhân và nhóm nhận thức được mục đích công việc của họ.
 2. Được sử dụng khi cần làm rõ mục tiêu, tránh bước đi về phía trước một cách không rõ ràng.
 3. Khi nhận thức được mục tiêu, trách nhiệm công việc cũng dễ dàng được giải phóng.
 4. Tạo tính trung thực và minh bạch về mục đích công việc.
Nine Whys
Nine Whys

Những điều cần chuẩn bị và quan tâm trước khi thực hiện:​​
 1. Đặt câu hỏi, công việc bạn đang làm cần làm điều gì? (đây là tiền đề) - Sau đó hỏi câu hỏi tại sao (Why?): tại sao điều đó quan trọng với bạn? Và tiếp tục hỏi Why để tìm ra nguyên nhân gốc.
 2. Không giới hạn số người tham dự, người tham dự bắt cặp với nhau, và trao đổi.
 3. Ai cũng được hỏi và được là người trả lời.
 4. Dùng chung với 2-4-all (giống 1-2-4-All nhưng bắt đầu là 2 người), bắt đầu là một cặp, hai cặp trao đổi, cuối cùng là tất cả mọi người.
 5. Mỗi người sẽ có 5 phút để hỏi hoặc trả lời với người bắt cặp (bắt đầu với câu hỏi what, sau đó đến 9 why), đổi vị thế hỏi và trả lời sau 5 phút, 1 vòng như vậy là 10 phút. Sau đó hai cặp sẽ chia sẻ với nhau về những gì đã thảo luận trong 5 phút. Cuối cùng là hỏi tất cả các nhóm: (How) tiếp theo chúng ta sẽ làm thế nào để đạt được mục đích đã chia sẻ.

Giá trị từ 9 Whys mang lại:
 • Khám phá những gì thực sự quan trọng đối với các thành viên trong nhóm
 • Đặt nền tảng cho công việc sắp được thực hiện.
 • Đốt cháy động lực trong tổ chức thông qua những câu chuyện được trao đổi khi trả lời Why.
 • Tạo ra một số lượng nhỏ các câu trả lời rõ ràng, có thể giúp bạn tiến về phía trước nhanh hơn.
 • Cung cấp một cơ sở để đánh giá tiến bộ.
 • Tạo tiêu chí để quyết định điều gì là nên làm.

Xem thêm: Liberating Structures là gì?
------------------------------------
Hiện tại Scrumviet đang tổ chức một nhóm thực hành Liberating Structures tại Hồ Chí Minh, để cùng chia sẻ và giao lưu với mọi người có cùng mối quan tâm về Liberating Structures. Nếu bạn có hứng thú muốn tham gia những buổi meetup cùng Scrumviet có thể tham gia nhóm tại:

Meetup
Facebook group
​Group Slack

------------------------------------
Reference: Dịch từ http://www.liberatingstructures.com/3-nine-whys/