"Cùng nhau nhìn lại tiến trình cho đến lúc này và tiếp theo nên làm thế nào trong 45 phút."
Điểm nổi bật của What, So What, Now What? W³​:
 • ​Giúp nhóm chia sẻ những trải nghiệm hay những công việc vừa theo hướng tích cực, chia sẻ, xây dựng, vừa thúc đẩy thực hành phối hợp cùng nhau và tránh được những xung đột không hiệu quả.
 • Mọi người có thể đồng thời chia sẻ và lắng nghe mọi ý kiến của nhau, sàng lọc và đưa ra định hướng mới.
 • Việc nhìn lại các giai đoạn đã qua, xem xét dữ liệu có và kết quả hiện tại có tạo ra được những thay đổi hợp theo sau những dữ kiện đó.
 • Tạo sự minh bạch trong tiến độ, giúp tránh được những bất đồng không đáng có.    
What, So What, Now What? W³
What, So What, Now What? W³

Những điều cần chuẩn bị và quan tâm trước khi thực hiện:
 1. Không giới hạn số người.​
 2. Mỗi nhóm từ 5 đến 7 người. Có thể có bàn, chuẩn bị bút viết để người tham dự ghi lại.
 3. Bảng ghi lớn, để ghi lại tiến độ của tất cả nhóm, nếu cần.

Trình tự và các bước chi tiết:
 1. Chia sẻ trình tự với tất cả mọi người nếu cần.
 2. Nếu nhóm có 10 đến 12 người, bạn có thể giữ nguyên nhóm hoặc chia nhỏ ra.
 3. Bước 1: Điều gì (What)? Bắt đầu với từng cá nhân (1 phút). Đặt câu hỏi để cá nhân ghi lại câu trả lời: Điều gì đã xảy ra? Bạn đã ghi nhận được những gì trong quá trình làm việc vừa qua? Sau đó cả nhóm cùng bàn về câu trả lời của cá nhân (2-7 phút) - Tổng từ 3 đến 8 phút.
 4. Sự kiện đã xảy ra được chọn của mỗi nhóm sẽ được chia sẻ với tất cả nhóm. Và được thu thập lại (2-3 phút)
 5. Bước 2: Vì sao (So What)? Bắt đầu với từng cá nhân (1 phút). Đặt câu hỏi để cá nhân ghi lại câu trả lời: Tại sao? Tại sao điều đó quan trọng? Và Kết luận của vấn đề đó là gì? Sau đó cả nhóm cùng bàn về câu trả lời của cá nhân (2-7 phút) - Tổng từ 3 đến 8 phút.
 6. Sự kiện đã xảy ra được chọn của mỗi nhóm sẽ được chia sẻ với tất cả nhóm. Và được thu thập lại (2-5 phút)
 7. Bước 3: Bây giờ sẽ làm gì (Now What)? Bắt đầu với từng cá nhân (1 phút). Đặt câu hỏi để cá nhân ghi lại câu trả lời: Bây giờ cần làm gì? Những điều gì là cần thiết? Sau đó cả nhóm cùng bàn về câu trả lời của cá nhân (2-7 phút) - Tổng từ 3 đến 8 phút.
 8. Sự kiện đã xảy ra được chọn của mỗi nhóm sẽ được chia sẻ với tất cả nhóm. Và được thu thập lại (2-10 phút)

Giá trị từ What, So What, Now What? W³​ mang lại:
 • Tạo sự thống nhất về hiểu biết của mọi người về quan điểm hiện tại và hành động.
 • Tạo điều kiện để chia sẻ trải nghiệm của từng cá nhân.
 • Tránh được những lỗi không đáng có lặp đi lặp lại (Giống với Daily ScrumSprint Retrospective).
 • Tránh việc đi đến việc hành động ngay khi chưa có phân tích rõ ràng.
 • Tập trung dữ liệu và đặt nó lên bàn để mọi người cùng xem.
 • Xây dựng niềm tin, giảm bớt sợ hãi.
 • Giải quyết những vấn đề phức tạp. (như Emperical Process)

Xem thêm: Liberating Structures là gì?
------------------------------------
Hiện tại Scrumviet đang tổ chức một nhóm thực hành Liberating Structures tại Hồ Chí Minh, để cùng chia sẻ và giao lưu với mọi người có cùng mối quan tâm về Liberating Structures. Nếu bạn có hứng thú muốn tham gia những buổi meetup cùng Scrumviet có thể tham gia nhóm tại:

Meetup
Facebook group
​Group Slack

------------------------------------
Reference: Dịch từ http://www.liberatingstructures.com/9-what-so-what-now-what-w/