Integrated Increment là một trong những Artifact của Nexus framework. Việc nhiều Scrum team cùng làm việc trên một product sẽ làm cho độ phức tạp và giảm tính minh bạch của thông tin lên, nên dẫn đến việc các Scrum team dễ bị phụ thuộc và dẫm chân lên nhau. Chính vì lý do đó Nexus được tạo ra, và nếu Nexus chỉ có một mục tiêu duy nhất thì đó sẽ làm tạo ra được Integrated Increment vào cuối Sprint.


​Integrated Increment nhắc nhở các Scrum Team và Nexus Team tầm quan trọng của việc hoàn thành tính năng không phải là sản phẩm được tạo ra bởi từng team riêng lẻ, mà là tổng hợp của tất cả các team thành một Increment duy nhất và sẵn sàng để người dùng sử dụng được. Và dĩ nhiên để thoả được điều kiện sẵn sàng cho người dùng sử dụng Integrated Increment phải đạt được Definition of Done.

Definition of Done trong Nexus thường sẽ là tập hợp và là sự đồng thuận của tất cả Scrum team và các bên liên quan, mỗi nhóm Scrum có thể có Definition of Done riêng, nhưng không nên có tiêu chí thấp hơn Definition of Done của toàn bộ Nexus team, và phải được chia sẻ ra cho các bên liên quan.

Scrum guide 2020 - Update ----

Sự Cam kết: Definition of Done

Integrated Increment phải được cam kết với Definition of Done, điều này sẽ xác định được trạng thái của những công việc đã hoàn thành có đạt được chất lượng hay những yêu cầu cần thiết của sản phẩm đó không. Increment chỉ được gọi là xong khi nó được tích hợp lại, có khả năng mang lại giá trị, và có thể sử dụng được.

Nexus Integration Team có trách nhiệm với Definition of Done, đảm bảo nó được tuân thủ và đạt được khi phát triển sản phẩm.

​​Xem thêm: Nexus Framework