Now - Next - Later Product roadmap là một công cụ giúp cho Product Owner có thể dùng để trình bày và truyền đạt ý tưởng về độ ưu tiên của các PBIs trong Product Backlog. Nó cũng được xem như là một cách trình bày Product Backlog của Product Owner nhằm nhấn mạnh và thể hiện rõ giá trị sản phầm nào có mức độ ưu tiên cao hơn. Cách trình bày này cung cấp cho nhóm và các bên liên quan một cách trực quan dễ hiểu và dễ dàng thay đổi trong bối cảnh những nhu cầu về sản phẩm thay đổi liên tục.
Now - Next - Later Product roadmap - Scrumviet
Now - Next - Later Product roadmap - Scrumviet

Cách sử dụng Now - Next - Later Product roadmap

Công cụ này rất dễ để chuẩn bị và sử dụng. Bạn sẽ chỉ cần chuẩn bị 1 bảng lớn, trên bảng bạn chia ra ba phần như sau:

  1. Now: Đây là phần sẽ thể hiện những gì sản phẩm cần có bây giờ để thoả mãn người dùng?
  2. Next: Đây là phần sẽ thể hiện những gì sản phẩm chưa cần ngay, nhưng sẽ sớm cần được xây dừng để thoả mãn người dùng?
  3. Later: Đây là phần thể hiện những gì chưa cần thiết trong hiện tại và tương lai gần, có thể là một giá trị gì đó có thể cần trong một tương lai xa.
Nếu bạn cần áp dụng công cụ này cho các team online, thì Scrumviet cũng đã tạo và chia sẻ với bạn template, bạn chỉ cần copy về dùng lại. https://bit.ly/3qxMl5a

Điểm mạnh của công cụ này là dễ thực hiện, và dễ hiểu. Khi bạn cần chia sẻ nhanh hay cùng nhau thảo luận về mức độ ưu tiên của sản phẩm thì đây là công cụ tuyệt vời.

Nhưng bản thân nó cũng có những hạn chế như: Nó tập trung khá nhiều vào tính năng nào sẽ được ưu tiên chứ không cung cấp rõ mục tiêu của sản phẩm và liên kết của mục tiêu đó với ngày tháng cụ thể. Chính vì vậy để công cụ này có thể mang lại nhiều giá trị hơn cần được sử dụng thêm những công cụ hỗ trợ khác để có thể thể hiện rõ hơn về Product Goal, hay kế hoạch phát hành có ngày tháng cụ thể.

Bản thân tôi hay sử dụng nó với User story mapping và GO product roadmap. bạn có thể đọc thêm về User story mapping tại đây, về GO product roadmap tôi sẽ chia sẻ thêm về nó trong một bài viết khác.

Scrum on!