Product Increment là tổng của tất cả các Product Backlog Items (PBIs) được hoàn thành trong Sprint đó, cộng với những giá trị của sản phẩm đã hoàn thành trong những Sprint trước đó.
Product increment
Product increment

Product Increment phải Done (hoàn thành) vào cuối mỗi Sprint. Tức là nó phải thoả mãn được Definition of Done (DoD) vào cuối mỗi Sprint.

Nếu có nhiều Scrum team cùng làm với nhau, thì Done Increment sẽ là kết hợp tổng tất cả Increment của các team, phải đạt được yêu cầu của Definition of Done (DoD) và là sản phẩm có thể sử dụng được, sẵn sàng để phát hành đến người dùng.

Product Owner sẽ là người quyết định khi nào là thời điểm cần thiết để phát hành sản phẩm ra thị trường. Nhưng để có được quyết định này Product Owner luôn nên tham khảo ý kiến Scrum Team và các bên liên quan.

Scrum guide 2020 đã đề cập về 'Definition of Done' và xem nó là một phần quan trọng kèm theo Increment. Qua đó mỗi Sprint, Scrum team cần đảm bảo Increment được 'cam kết' với 'Definition of Done', bằng việc tự quản, minh bạch DoD, và hướng đến việc không phát hành sản phẩm, chức năng, hay dịch vụ nào không đạt được DoD. Bạn có thể đọc thêm về DoD tại đây (Scrum Guide mới không nói khác đi những ý tôi đã viết trong bài blog này), để hiểu làm thế nào Scrum team có thể sử dụng DoD và cam kết với nó quan mỗi Sprint để phát hành sản phẩm.

Xem thêm: 
Scrum Framework