Vai trò Scrum Master trong Scrum team như là chất xúc tác, cầu nối cho những thành viên trong team gắn kết hơn với nhau. Nhưng đó là một công việc không dễ dàng. Vì bạn (Scrum Master) phải hiểu được rằng, làm thế nào để giúp, hỗ trợ team mà không ảnh hưởng đến việc self-managed của Scrum team.

Coaching là một kỹ năng vô cùng quan trọng, mỗi Scrum Master có thể sử dụng kỹ năng Coaching khi cần để giúp Scrum team vừa có thể trả lời được khó khăn bởi chính họ, mà cũng vừa không ảnh hưởng đến self-managed.
Scrum Master như là một Coach (Nhà khai vấn)
Scrum Master như là một Coach (Nhà khai vấn)

​Scrum Master có thể áp dụng Coaching cho ai?

Cho bất kỳ ai đang có một vấn đề cần được giải quyết. Người đó có thể là một Developer, hoặc một nhóm Developer có một vấn đề chung đang cần sự hỗ trợ. Hoặc có thể là Product Owner. Thậm chí có thể là một leader nằm ngoài Scrum Team, một Agile Leader, hay bất kỳ ai khác trong tổ chức nếu cần.


Vậy khi nào một Scrum Master cần Coaching Scrum team của mình?

Khi ai đó/ nhóm đang có vấn đề cần được giải quyết và họ đang muốn tìm kiếm giải pháp. Một ai đó/ nhóm muốn có một kế hoạch để đạt được mục tiêu. Một ai đang không hài lòng với hiện tại và muốn thay đổi nó.


Làm sao thể khai mở và mời gọi một người hay team vào một buổi Coaching?

Trong kinh nghiệm của mình tôi nhận thấy có 3 loại tính cách thường xuất hiện trong một buổi Coaching.


  • Người thăm quan (Visitor): người này đến với bạn bởi vì một ai đó đã khuyên họ nên đến để bạn giúp đỡ họ. Thường người này với quan điểm chỉ đến với bạn cho biết. Thường bạn sẽ không thể bắt đầu buổi Coaching với họ được.
  • Người đang Phàn Nàn và khó chịu về điều gì đó hoặc ai đó: Bạn sẽ dễ dàng nhận ra vì họ sẽ luôn dùng những lời lẽ tiêu cực. Việc của bạn là hướng họ đến việc dừng than phiền và muốn thay đổi thực tại, lúc này họ mới sẵn sàng cho việc Coaching.
  • Người đang không hài lòng với thực tại nhưng không có câu trả lời: Đây là điều bạn đang chờ đợi, bạn có thể bắt đầu một buổi Coaching ngay lập tức, với ai đang có mong muốn này.​Làm sao để bắt đầu?


Kỹ năng Coaching là không dễ thành thạo, nó cũng đòi hỏi những kỹ năng mà người Coach phải am tường và hiểu rõ, kèm với việc thực hành nó liên tục. Mastery (sự thông thạo) luôn cần phải có nỗ lực và mồ hôi. Nếu bạn chưa biết gì về Coaching, bạn nên tìm hiểu nó bằng cách đọc sách, hoặc tham dự các khoá học chuyên sâu về Coaching, và bắt đầu thực hành. Coaching sẽ giúp cho vai trò Scrum Master của bạn một công cụ, cách thức vô cùng hiệu quả để hỗ trợ Scrum team và Organization (tổ chức) tốt hơn.

Scrum on and Coach on!