Nếu Scrum team của bạn quan tâm đến bóng đá, và bạn đang muốn tìm kiếm một Format mới lại để giúp nâng cao tinh thần đoàn kết của nhóm thì bạn có thể cân nhắc Sprint Retrospective format về Football.

Cách thức thực hiện đơn giản:

Bước 1: Chuẩn bị post-it, bút, viết, và bảng trắng lớn.
Bước 2: Vẽ lên bảng 4 cột tương ứng như hình trên: GOAL, Assist, Pass, Position.
Bước 3: Chia sẻ với team ý nghĩa của từng cột:
  • GOAL: Điều gì chúng ta đã đạt được trong Sprint vừa qua?
  • Assist: Tôi đã giúp team tôi như thế nào?
  • Pass: Tôi đã được giúp đỡ như thế nào?
  • Position: Vai trò của tôi trong team là gì?
Bước 4: Dành cho nhóm thời gian để viết ra suy nghĩ của mình trong từng cột tương ứng lên post-it, lần lượt mỗi cột (Có thể áp dụng 1-2-4-All). Mời gọi nhóm dán kết quả lên bảng.
Bước 5: Sau đó Faciliator sẽ đi qua từng item trên mỗi cột, và khơi gợi nhóm chia sẻ, thảo luận.
Bước 6: Sau khi đã thảo luận và nhìn lại Sprint vừa qua. Đặt một câu hỏi mở: Làm thế nào để cho Sprint sau trở nên thú vị hơn?
Bước 7: 
Mời gọi nhóm đưa ra ý tưởng, vote ý tưởng được quan tâm nhất (Có thể dùng Dot vote) và thực hiện nó để Sprint sau trở nên thú vị hơn.

Scrumviet cũng đã chuẩn bị Sprint retrospective formatFootball trên Mural để bạn có thể sử dụng với nhóm của mình khi faciliate online.

Scrum on!