Goal Oriented Product Roadmap (GO Product Roadmap) là gì?

Goal Oriented Product Roadmap hay GO Product Roadmap là một trong những cách trình bày Product Roadmap tập trung vào mục tiêu (Goal) của sản phẩm trong tương lai. Việc trình bày Product Roadmap hướng đến mục tiêu của sản phẩm, sẽ giúp Product Owner có thể dễ dàng hơn trong việc quản lý Product Backlog cam kết với Product Goal, tránh việc chỉ chú tâm đến chức năng mà quên mất giá trị người dùng.
​Goal Oriented Product Roadmap là gì?
​Goal Oriented Product Roadmap là gì?

Goal Oriented Product Roadmap giúp Product Owner có cái nhìn rõ hơn mối liên kết giữa chức năng cần xây dựng với giá trị mà nó có thể mang lại (Giữa Output và Outcome), qua đó Product Owner có thể xây dựng sản phầm mang lại giá trị cao nhất cho người dùng (Customer Outcomes). Ngoài ra việc tập trung vào mục tiêu cũng giúp Product Owner liên kết tầm nhìn của sản phẩm với tầm nhìn của tổ chức, giúp Product luôn đáp ứng được kỳ vọng từ các stakeholder.

​Trong nhiều trường hợp có thể sử dụng kết hợp Goal Oriented Product Roadmap để trình bày Product Backlog.

Goal Oriented Product Roadmap áp dụng thế nào?

Như hình trên bạn sẽ thấy rằng Goal Oriented Product Roadmap sẽ được chia thành 4 hàng, và các cột là các mốc thời gian, do đó số lượng cột sẽ nhiều hay ít tuỳ vào mốc thời gian quan trọng của sản phẩm đó (ngày phát hành sản phẩm, hay ngày ra mắt phiên bản mới).

4 hàng của Goal Oriented Product Roadmap bao gồm:
  • Date/ Version: Đây là ngày dự kiến sản phẩm sẽ phát hành phiên bản mới hay phát hành ra thị trường.
  • GOAL: Đây là mục tiêu kỳ vọng của sản phẩm có thể đạt được cho lần phát hành này. (GOAL phải luôn tập trung vào Customer Outcomes)
  • Key Features: Đây là những chức năng chính mà bạn nghĩ sẽ có thể giúp đạt được mục tiêu tương ứng ở trên.
  • Metrics: Đây là câu trả lời cho câu hỏi: "Làm sao bạn biết được bạn đã đạt được mục tiêu?" - Cách đo lường kết quả.

Scrumviet cũng đã chuẩn bị cho bạn một template Goal Oriented Product Roadmap trên Mural để bạn có thể sử dụng: https://app.mural.co/template/3d4885bc-6840-481b-bc99-d75b5bf7d72c/42b45720-c1a7-4441-ac31-5ae7e16d378e

Bạn sẽ thấy cách trình bày Product Roadmap này có sự tương đồng với công cụ OKRs, và nếu tổ chức hay nhóm của bạn đang áp dụng OKRs trong đo lường, bạn cũng có thể áp dụng cùng Goal Oriented Product Roadmap.

Ngoài ra Evidence Based Management sẽ là framework rất hữu ích giúp các Leader hay Product Owner có thể liên tục đo lường, xác định và cải tiến mục tiêu để đạt được Customer Outcomes dựa trên chủ nghĩa kinh nghiệm (Empiricism).

Tham khảo thêm về Now Next Later Product Roadmap.

Scrum on!