LEGO® retrospective là một phương thức vui vẻ, giúp cho Scrum team có một buổi Retro thật thoải mái và thú vị, phương thức này đơn giản, nhưng bạn cần chuẩn bị một bộ Lego để cho nhóm sử dụng, các bước thực hiện như sau:
LEGO® retrospective - Scrumviet
LEGO® retrospective
  1. Để một hộp Lego lớn ở giữa phòng cho nhóm dễ dàng lấy và sử dụng.
  2. Nói với nhóm có thể lấy bất kỳ mẫu Lego nào họ thích.
  3. Yêu cầu nhóm trong vòng 5-10 phút dùng Lego để tạo nên một con vật nào đó tượng trưng cho cảm xúc của họ về Sprint vừa qua.
  4. Hướng dẫn nhóm lần lượt chia sẻ về con vật và cảm nghĩ của mình.
  5. Yêu cầu nhóm, mỗi người tiếp theo đó xây dựng một mô hình thể hiện cho việc nhóm nên cải thiện trong Sprint tiếp theo.
  6. Hướng dẫn cá nhân lần lượt chia sẻ về mô hình và dự định của mình nghĩ ra cho nhóm.

Đây là một phương thức, vui vẻ, vừa chơi nhưng vừa mang lại giá trị thiết thực, giúp nhóm nhìn ra những điều cần được cải thiện.

Lego cũng đã được sử dụng rất nhiều trong giáo dục, Scrumviet cũng đã tổ chức và hướng dẫn rất nhiều team sử dụng phương thức này trong buổi Retrospective của mình và có được những giá trị rất tốt.

Bài blog này được dịch và khởi nguồn ý tưởng từ Alexandre Silva, người đã sử dụng LEGO® SERIOUS PLAY retrospective blog post bởi Dominic Krimmer.

Quan trọng:

Các bạn nên nhớ MindsetBehavior là quan trọng nhất và là nền tảng. Nếu không có được nền tảng đó, các phương thức áp dụng sẽ không mang lại giá trị tốt mà là ngược lại, các bạn có thể tham khảo loạt bài của Scrumviet về MindsetBehavior dưới đây:

SCRUM VALUES
Scrum Anti-patterns Series
Giá trị SCRUM & AGILE mang lại (Phần 1)
Goal Driven rather than Velocity Driven​
​Scrum, nghệ thuật của việc ra quyết định