Thực hành sâu hơn trong việc lắng nghe và đồng cảm với những người xung quanh (35 phút)
Điểm nổi bật của Heard, Seen, Respected (HSR):
 • Nâng cao khả năng đồng cảm với người khác, bằng cách đi trên đôi giày của họ.
 • Có nhiều tình huống không thể nào có câu trả lời rõ ràng ngay lập lức. Nhưng việc nhận ra những tình huống đó và phản hồi bằng sự đồng cảm sẽ giúp bạn cải thiện môi trường văn hoá và xây dựng niềm tin.
 • Giúp các cá nhân học được cách không tạo sự bảo vệ hay hay kiểm soát quá mức.
 • Giúp mọi người nhìn thấy những điều không tốt và chuyển sang những điều tốt đẹp hơn.
 • Người tham gia được đánh thức sự đồng cảm, và từ bi sau đó nhận được lợi ích nó mang lại.
Heard, Seen, Respected (HSR)
Heard, Seen, Respected (HSR)

Những điều cần chuẩn bị và quan tâm trước khi thực hiện:
 1. Mời người tham gia kể một câu chuyện mà họ cảm nhận được họ không được tôn trọng.
 2. Tránh để người nói bị ngưng, chỉ hỏi những câu hỏi khơi gợi: sao nữa..., tiếp theo thế nào?
 3. Chuẩn bị ghế để người tham dự ngồi thật gần nhau, không cần bàn.
 4. Bắt đầu bằng một gặp chia sẻ, sau đó nhân lên bốn người.
 5. Mỗi người sẽ kể câu chuyện của mình theo lượt.

Trình tự và các bước chi tiết:
 1. Mô tả về cách và bước thực hiện: nhấn mạnh về việc nghe, và không đưa ra câu hỏi hay ngắt quãng nào tới người kể. (3 phút)
 2. Mỗi người có 7 phút để kể về câu chuyện của mình, về việc mình không được lắng nghe, không được nhìn nhận hay không được tôn trọng.
 3. Sau đó hai người sẽ chia sẻ với nhau về cảm nhận khi đã nghe câu chuyện. (5 phút)
 4. Sau đó với nhóm 4: Dùng 1-2-4-All, để nhóm đưa ra quan điểm: điều gì lặp đi lặp lại trong 4 câu chuyện vừa kể theo cặp trước đó, những điều gì quan trọng với những yếu tố chung đó. (5 phút)
 5. Cả nhóm cùng nhìn lại các câu trả lời những vấn đề nổi trội từ những câu trả lời, những kết quả, từ đó quyết định tiếp cấu trúc Liberating Structures nào nên được sử dụng tiếp để giải quyết những vấn đề được nêu ra. (có thể sử dụng W3) (19 phút)

Giá trị từ Heard, Seen, Respected (HSR) mang lại:
 • Chia sẻ sự thật về mức độ phổ biến của việc không được lắng nghe, nhìn nhận hay tôn trọng.
 • Chia sẻ sự thật về sự phổ biến của mọi người khi cư xử không lắng nghe, nhìn nhận hay tôn trong người khác.
 • Tăng khả năng lắng nghe, cảm nhận và điều chỉnh mình với các thành viên.
 • Cho thấy được giá trị của lắng nghe.
 • Giúp đồng cảm và dựa vào nhau khi đối mặt với những vấn đề mới.
 • Giúp sự chữa lành khi mối quan hệ trở nên căng thẳng.
 • Giúp hiểu được rằng lắng nghe hiệu quả hơn cố gắng giải quyết vấn đề.

Xem thêm: Liberating Structures là gì?
------------------------------------
Hiện tại Scrumviet đang tổ chức một nhóm thực hành Liberating Structures tại Hồ Chí Minh, để cùng chia sẻ và giao lưu với mọi người có cùng mối quan tâm về Liberating Structures. Nếu bạn có hứng thú muốn tham gia những buổi meetup cùng Scrumviet có thể tham gia nhóm tại:

Meetup
Facebook group
​Group Slack

------------------------------------
Reference: Dịch từ http://www.liberatingstructures.com/19-heard-seen-respected-hsr/