Nexus Sprint Retrospective là một sự kiện diễn ra sau Nexus Sprint Review, và trước khi bắt đầu Sprint mới. Cũng như Sprint Retrospective trong Scrum, mục đích của Nexus Sprint Retrospective là nhìn lại sprint đã qua, trong đó Nexus team sẽ cùng nhau xem xét và điều chỉnh để cải tiến công việc của Nexus team trong tương lai.
Nexus Sprint Retrospective
Nexus Sprint Retrospective

Nexus Sprint Retrospective bao gồm 3 phần chính:

  1. Đại diện của các Scrum Team bao gồm thành viên của NIT sẽ tham gia phần này, nếu có những cá nhân nào khác của Scrum team muốn tham gia vì có những vấn đề cần chia sẻ đều được chào đón. Phần này tập trung đưa ra những vấn đề của Sprint trước nhưng ảnh hưởng đến nhiều Scrum team cùng lúc.
  2. Mỗi Scrum team sẽ trở về để thực hiện Sprint Retrospective trong mỗi Scrum team, nhưng sẽ có thể đưa ra những vấn đề đang ảnh hưởng lên nhiều Scrum team đã được thảo luận trong phần 1 và tiếp tục thảo luận và đưa ra giải pháp ở nhóm Scrum riêng lẻ.
  3. ​Đại diện của mỗi Scrum team hoặc những ai cần thiết sẽ gặp lại một lần nữa, họ sẽ chia sẻ về những vấn đề nổi trội được bàn đến trong nhiều nhóm Scrum, và thống nhất cách giải quyết, cũng như sẽ minh bạch và kiểm tra nó liên tục để có được những hành động phù hợp nhất cho Nexus -> liên tục cải tiến công việc trong Nexus team.

Có nhiều cách để facilitate Nexus Sprint Retrospective, lúc này Scrum Master có thể tham khảo 33 phương thức Liberating Structures để có thể facilitate Nexus Sprint Retrospective một cách hiệu quả

Xem thêm: Nexus Framework