Nexus Sprint Review

10/29/2019

 
Trong Nexus, Nexus Sprint Review sẽ thay thế cho Sprint Review của mỗi Scrum team, và được tổ chức tại cuối mỗi Sprint. Mục đích của Nexus Sprint Review là cơ hội để Nexus Team và Stakeholders có thể cùng nhau xem và thảo luận về kế hoạch tiếp theo cho sản phẩm qua Integrated Increment của Nexus team. Cũng như Scrum, đây không phải là Demo meeting.

Nexus Sprint Review
Nexus Sprint Review giống với Sprint Review của từng Scrum team, khác là nó sẽ dành cho tất cả thành viên của các Scrum team trong Nexus. - Ảnh nguồn scrum.org

Tất cả các thành viên của Nexus team đều tham gia Nexus Sprint Review. (việc đông người cùng tham gia một event, sẽ cần có kỹ năng facilitate tốt từ Scrum Master, Liberating Structures sẽ là những phương pháp hữu ích cho Scrum Master để facilitate Nexus Sprint Review)

Lý do chính cho việc chỉ có một Nexus Sprint Review duy nhất là vì:
  1. ​Tạo ra được một cơ hội chung cho tất cả mọi người để Nexus Team và các Stakeholder có thể chia sẻ ý kiến hay feedbacks để sản phẩm đã được tích hợp có thể cải thiện hơn.
  2. Nếu mỗi team có Sprint Review riêng, có thể các Stakeholder không thể tham dự hết tất cả các buổi review, dẫn đến thiếu thông tin và ảnh hưởng đến tính minh bạch. và có thể họ cũng không thấy đủ và hết được sản phẩm đã được tích hợp mà chỉ một phần.
  3. Các Scrum team khi deliver Increment có thể chỉ là một component và nó có thể sẽ không hoạt động đúng như vậy sau khi đã được tích hợp. Nên việc review chung và xem xét trên một sản phẩm đã được tích hợp sẽ đảm bảo được các bên đều nhìn thấy được sản phẩm tích hợp có thể được sử dụng bởi người dùng.
  4. Việc tất cả các team cùng tham gia Review sẽ có thể hướng tất cả mọi người về Goal chung là tạo ra Integrated Increment là quan trọng, và mọi kế hoạch hay công việc của các Scrum team đều phục vụ cho mục đích tích hợp là cao nhất.

Nên nhớ tằng, dù cho có thể một nhóm nào đó sẽ deliver một phần sản phẩm không cần phải được tích hợp và riêng lẻ, nhưng việc review nó như là một sản phẩm tích hợp là cần thiết, để nhắc nhở tầm quan trọng của việc tích hợp trong Nexus.

Xem thêm: Nexus Framework