Drop, Add, Keep, Improve hay còn được gọi là DAKI - Sprint Retrospective, là một trong những Format cơ bản, dễ áp dụng cho Scrum team, nhưng lại mạnh mẽ và mang lại nhiều giá trị giúp team nhìn lại những vấn đề cần được giải quyết trong Sprint vừa qua.
[Sprint Retrospective] Drop, Add, Keep, Improve
[Sprint Retrospective] Drop, Add, Keep, Improve - Scrumviet

Cách thức thực hiện như sau:

Bước 1:
Chuẩn bị một bảng lớn (nếu bạn tổ chức một buổi Retro offline), Bút viết, và post-it.

Bước 2: Scrum Master giải thích cho Scrum team hiểu về format này, từng vùng của nó như hình phía trên:
  • Drop: Những gì nên bỏ đi, vì nó làm chúng ta chậm lại, hoặc ảnh hưởng không tốt đến chúng ta.
  • Add: Những gì nên bắt đầu làm/ áp dụng trong Sprint tiếp theo để giúp chúng ta tốt hơn?
  • Keep: Những gì cũng ta đã làm tốt và nên giữ nó.
  • Improve: Những gì khá tốt và chúng ta nên phát huy thêm, làm tốt hơn trong Sprint tiếp theo.

Bước 3: Scrum Master mời gọi Scrum team viết ra suy nghĩ, cảm nhận của mình trong Sprint vừa qua, tương ứng cho từng vùng một. Có thể chia là 4 lượt, mỗi lượt đều có time-box (ví dụ: 5 phút cho mỗi lượt). Có thể áp dụng 1-2-4-all để có được hiệu quả tốt nhất.

Bước 4: Cùng team nhìn lại những suy nghĩ đã được chia sẻ, nói, và thảo luận cùng nhau.

Bước 5: Vote những vấn đề nào đang cần được quan tâm nhất để làm tốt hơn trong Sprint tiếp theo. Và thảo luận cùng nhau những việc cần làm tốt hơn, để giải quyết những vấn đề đó là gì? (Action Item). 

Nếu bạn đang phải facilitate một buổi Sprint Retrospective online, thì Scrumviet cũng đã chuẩn bị cho bạn một phiên bản Mural của format này, bạn có thể copy để sử dụng lại tại đây: bit.ly/3wK2ZjW

Nếu bạn vẫn muốn tìm hiểu thêm nhiều format khác cho buổi Sprint Retrospective của team mình, bạn có thể xem thêm tại đây: www.scrumviet.org/sprint-retrospective-formats.html

Scrum on!