Là một Scrum Master, nhiều lúc bạn sẽ cần phải facilitate giúp Scrum team quyết định được đâu là giá trị của sản phẩm nên làm và theo đuổi, đâu là những giá trị chưa cần đến trong lúc này. Bạn nắm được nhiều cách thức để tổ chức và tạo điều kiện cho Scrum team trao đổi bao nhiêu, thì Product Owner và Developer càng dễ dàng thảo luận và tối ưu hoá được quyết định của mình bấy nhiêu. Vì vậy hôm nay Scrumviet giới thiệu cùng bạn một phương pháp đơn giản, nhưng mạnh mẽ, giúp Scrum team có thể dễ dàng xác định đâu là giá trị sản phẩm hữu ích cho người dùng, và liệu nó có khả thi để thực hiện hay không?
Biểu đồ khả thi x hữu ích (Feasible x Useful)
Biểu đồ khả thi x hữu ích (Feasible x Useful)

​Các bước thực hiện:

Bước 1: Vẽ ra biểu đồ như bên dưới.
Bước 2: Giải thích về ý nghĩa của biểu đồ: Cột đứng là tính khả thi của chức năng, hay giải pháp mà nhóm muốn xây dựng. Cột ngang là tính hữu dụng của chức năng hay giải pháp cho người dùng.
Bước 3: Sau đó yêu cầu nhóm đi qua từng Product Backlog Item, hay ý tưởng nhóm đang đề cập đến trong buổi họp, Thảo luận và trả lời hai câu hỏi:
  • Chức năng, hay giải pháp này có khả thi?  Cho điểm thang từ 1 đến 10. 1 là thấp nhất 10 là có tính khả thi cao nhất.
  • Chức năng hay sản phẩm này liệu có hữu ích cho người dùng? Cho điểm thang từ 1 đến 10. 1 là thấp nhất 10 là hữu ích nhất.
Bước 4: Dán những chức năng và sản phẩm lên biểu đồ, ở vị trí điểm tương ứng.
Bước 5: Chọn những chức năng hay sản phẩm nào có só điểm số cao nhất về cả khả thi và hữu ích để ưu tiên thực hiện trước.

Bạn có thể áp dụng 1-2-4-All ở bước 3 để hỗ trợ nhóm thu thập ý kiến dễ dàng và công tâm nhất. Thật dễ phải không nào? Hi vọng rằng phương thức này sẽ giúp nhiều cho Scrum team của bạn trong những buổi, Sprint Planning, Backlog Refinement.

Nếu bạn cần một Mural template để facilitate online, thì bạn có thể tham khảo tại đây: app.mural.co/template/415198a7-0704-4491-8198-9a783696e853/065cd1a4-8ccf-4188-8df5-dd16594e2855


Scrum on!