Tiếp theo chuỗi bài giúp cho Scrum Master có thể facilitate để Scrum team có thể đưa ra được quyết định tốt nhất. Hôm nay Scrumviet chia sẻ cùng các bạn một biểu đồ khác, thể hiện sự tương quan giữa sự nỗ lực và giá trị (Effort x Value). Biểu đồ này có thể sử dụng cùng với biểu đồ khả thi x hữu ích (Feasible x Useful) để giúp Scrum team có được quyết định tốt nhất có thể.
Các bước thực hiện:

1. Vẽ ra biểu đồ như trên.
2. Giải thích về ý nghĩa của biểu đồ: Cột đứng là "công sức" (Effort) cần để đạt được chức năng/ giá trị, hay giải pháp mà nhóm mong muốn xây dựng. Cột ngang thể hiện "giá trị" (Value) của chức năng hay giải pháp đó.
3. Sau đó yêu cầu nhóm đi qua từng Product Backlog Items (PBIs), hay ý tưởng nhóm đang đề cập đến trong buổi họp, Thảo luận và trả lời hai câu hỏi:
  • Chức năng, hay giải pháp này cần nhiều hay ít công sức để xây dựng? Cho điểm thang từ 1 đến 10. 1 là thấp nhất 10 là tốn nhiều công sức nhất.
  • Chức năng hay sản phẩm này liệu có mang lại giá trị cho người dùng? Cho điểm thang từ 1 đến 10. 1 là thấp nhất 10 là có khả năng mang lại nhiều giá trị nhất.
4. Dán những chức năng và sản phẩm, PBIs lên biểu đồ, ở vị trí tương ứng trên biểu đồ.
5. Chọn những chức năng hay sản phẩm nào có só điểm số cao nhất về giá trị cho khách hàng và ít nhất về công sức để xây dựng để ưu tiên thực hiện trước.

Bạn có thể áp dụng 1-2-4-All ở bước 3 để hỗ trợ nhóm thu thập ý kiến dễ dàng và công tâm nhất. Hi vọng rằng phương thức này sẽ giúp nhiều cho Scrum team của bạn trong những buổi, Sprint planning, Backlog Refinement. Nếu có câu hỏi nào đừng ngần ngại liên hệ với Scrumviet để được hỗ trợ nhé.

Nếu bạn sử dụng Mural để facilitate online, Scrumviet cũng đã chuẩn bị một template cho bạn có thể copy và sử dụng ngay: LINK

Scrum on!