Start - Stop - Continue là một format dành cho Sprint Retrospective cực kỳ đơn giản, và được áp dụng rất nhiều bởi các Scrum team. Đơn giản vì format này rất dễ hiểu và cách chuẩn bị cũng dễ dàng. Start - Stop - Continue cùng với Like & Dislike là hai format cơ bản nhất các Scrum Master mới bắt đầu đảm đương vai trò SM có thể tìm hiểu và áp dụng, vì tính hiệu quả và đơn giản của chúng.
[Sprint Retrospective] Start - Stop - Continue
[Sprint Retrospective] Start - Stop - Continue

​Dưới đây là các bước để thực hiện:

1. Chuẩn bị 1 bảng lớn, bút viết, post-it.

2. Vẽ lên bảng ba cột với nội dung như hình phía trên.

3. Scrum Master chia sẻ về ý nghĩa của từng cột:
  • Start: những gì team nghĩ nên bắt đầu làm/ thực hiện, để cải thiện cách làm việc của team trong Sprint sau.
  • Stop: Những gì nên dừng lại, vì nó ảnh hưởng không tốt đến cách làm việc, và ảnh hưởng không tốt đến nhóm, hoặc cá nhân thành viên trong nhóm.
  • Continue: Những gì đã làm tốt, và tiếp tục phát huy.

4. Scrum Master mời gọi mọi người trong Scrum team, viết ra suy nghĩ của mình lên post-it cho từng cột tương ứng, mỗi cột nên có time-box nhất định để tạo sự tập trung. Ví dụ: 5 phút cho cột Start, 5 phút cho Stop và tương tự cho Continue. Bạn có thể sử dụng phương thức 1-2-4-all để giúp nhóm tương tác hiệu quả hơn và cởi mở hơn nếu cần.

5. Nhóm cùng nhau đi qua từng cột, đọc và chia sẻ với nhau từng ý đã được viết.

6. Scrum Master mời gọi mọi người vote cho ý tưởng (trong cột StartStop) nào là cần được thực hiện ngay trong Sprint sau, vì nó mang lại giá trị cho Scrum Team nhất.

7. Nhóm chọn ra ý tưởng nào được vote nhiều nhất và tiến hành những thay đổi trong Sprint tiếp theo.

Nếu bạn phải tổ chức những buổi Scrum Event online, thì Scrumviet cũng đã chuẩn bị một template trên Mural, bạn có thể thoải mái copy về để sử dụng cho team của mình miễn phí: bit.ly/3ux1nbS

Quá đơn giản phải không nào. Chúc bạn sẽ có được một buổi Sprint Retrospective thât vui và hiệu quả với team của mình. Nếu đây không phải là format bạn đang tìm kiếm thì có thể bạn sẽ muốn xem thêm những format Sprint Retrospective khác tại đây: Các Format dành cho Sprint Retrospective

Tôi cũng đã viết một bài viết làm sao để kết hợp giữa Liberating Structure và Sprint Retrospective - Start, Stop, Continue, bạn có thể đọc thêm tại đây: Làm sao để cải thiện Sprint Retrospective?​

Scrum on!